Sökning: "Construction Planning"

Visar resultat 1 - 5 av 1428 uppsatser innehållade orden Construction Planning.

 1. 1. Reducing the environmental impact of new neighbourhoods during early planning stages using life cycle analysis (LCA) : Towards effective decision support tools for settlements projects

  Master-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Pierrick Francois Gervasi; [2022]
  Nyckelord :district LCA; residential neighbourhood; EPD; Urban Print; urban; modelling; normalization; weighing; planet boundaries.;

  Sammanfattning : Since the first warnings on the limits of planet Earth, 50 years ago, policies havenot been sufficient and fast enough to create a more sustainable world, which is todayillustrated by climate change, an increase in resource scarcity, and tremendousbiodiversity loss. Cities have been playing an important role in those environmentalconsequences, today accounting for 60% of greenhouse gases. LÄS MER

 2. 2. Fast Simulations of Radio Neutrino Detectors : Using Generative Adversarial Networks and Artificial Neural Networks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Högenergifysik

  Författare :Anton Holmberg; [2022]
  Nyckelord :Askaryan emission; Radio detection of neutrinos; in-ice propagation; neutrino; Generative adversarial networks; GAN; WGAN; Neural networks; NN; surrogate model; IceCube; deep learning; generative model;

  Sammanfattning : Neutrino astronomy is expanding into the ultra-high energy (>1017eV) frontier with the use of in-ice detection of Askaryan radio emission from neutrino-induced particle showers. There are already pilot arrays for validating the technology and the next few years will see the planning and construction of IceCube-Gen2, an upgrade to the current neutrino telescope IceCube. LÄS MER

 3. 3. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erica Karlsson; Ida Hultman; [2022]
  Nyckelord :grönytefaktor; förtätning; urbanisering; grönstruktur; ekosystemtjänster; hållbarhet; stadsplanering;

  Sammanfattning : Urbaniseringen i Sverige har pågått i över 200 år och idag bor ca 85% av befolkningen i landets tätorter. Som en följd av denna befolkningstillväxt har det under 2000-talet byggts allt tätare urbana miljöer. LÄS MER

 4. 4. Kriterier för ett attraktivt resecentrum till stöd för ett hållbart resande : En förstudie om östra delen av Luleå centrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sandra Dany; [2022]
  Nyckelord :Travel center; Sustainable transport; Traffic planning; Public transport; Winter; Resecentrum; Hållbara transporter; Trafikplanering; Kollektivtrafik; Vinter;

  Sammanfattning : För att främja hållbar utveckling är regeringens strategi att ha tillgängliga stadsmiljöer där hållbara transporter prioriteras. Det kräver en god samhällsplanering och transportsystemets uppbyggnad får en väsentlig uppgift att substituera bilanvändandet mot miljövänligare alternativ. LÄS MER

 5. 5. Rena rama vilda västern : Den hållbara mobilitetsdiskursens påverkan på transportjämlikhet på landsbygden - upplevelser bland planerare och resenärer

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Maja Adell Duveborn; Arvid Eriksson; [2022]
  Nyckelord :sustainable development; social sustainability; sustainable mobility; transport poverty; transport equality; public transport; social justice;

  Sammanfattning : Developing and building cities in a sustainable way is essential in modern day planning. A huge factor that influences this is the transport sector. The growing discourse of sustainable mobility is transport researchers answer to this but the lack of a social sustainability  perspective motivates research in relation to transport equality. LÄS MER