Sökning: "Construction and Demolition Waste"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Construction and Demolition Waste.

 1. 1. Från avfall till resurs

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Camilla Vidlund; [2021]
  Nyckelord :Circular economy; construction sector; circular buildings construction; reuse; recycle; building materials.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : A linear consumption model has long operated in several social structures, which is often referred to as the “take-make-waste” model and does not take into account the physical limit of resources. This has become a growing problem, not least in the construction sector as they use more resources and produce more waste than any other industrial sector. LÄS MER

 2. 2. Sustainability of Construction and Demolition Waste : A Closed-loop Supply Chain for Flat Glass

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Thor Lobekk Dahl; Yichang Lu; Sidney Carina Thill; [2021]
  Nyckelord :Closed-loop Supply Chain; Circular Economy; Flat Glass; Construction and Demolition Waste; Secondary Material; Costs;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis’ purpose is to identify a CLSC model of flat glass, including actors,waste sources, and what can be done with recycled flat glass. In addition, this researchaims to propose a cost structure of a flat glass CLSC. LÄS MER

 3. 3. Bygg- och rivningsavfall i cirkulär ekonomi genom Dala återbyggdepå : Utmaningar och möjligheter till ökat återbruk av byggmaterial

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Sara Johansson; [2021]
  Nyckelord :Bygg- och rivningsavfall; Återanvändning; Dala återbyggdepå; Cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Apart from the mining sector, the construction and demolition sector is the mainsource of waste and nationally the construction industry accounts for a third of thecountry's total waste generation. Every year, around 10 million tonnes of waste aregenerated as a result of construction and demolition measures in Sweden, of whichonly about ten tonnes are reused. LÄS MER

 4. 4. Återbruk av stomelement i byggnadskonstruktioner : En vägledande studie för återbruk av stomelement

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mand Jamil; Kakha Rostia; [2021]
  Nyckelord :Recycling; structural elements; concrete; steel; wood; circular construction; circular economy; Återbruk; stomelement; betong; stål; trä; cirkulärt byggande; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Bygg- och rivningssektorn står för ca 30% av Sveriges avfall enligt svenska miljöinstitutet IVL. Bevarande av energi som går åt vid tillverkning av material är gynnsamt för miljön, vilket är syftet med återbruk. När stomelement i dagsläget demonteras förlorar de CE-märkningen och betraktas därefter som avfall. LÄS MER

 5. 5. Circular economy in the construction industry: An insight into the difficulties and possibilities with improving the concrete recycling rate for housing in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Emelie Sundlin; [2021]
  Nyckelord :Sustainable Development; Circular Economy; Concrete Recycling; Recycled Aggregate; Housing; Construction Waste;

  Sammanfattning : In accordance with the Paris Agreement and the national goal of climate neutrality by 2045, Sweden needs to lower its greenhouse gas emissions. The second-largest source of CO2 emissions in the country comes from the production of cement, one of the main ingredients of concrete. LÄS MER