Sökning: "Construction quality"

Visar resultat 1 - 5 av 736 uppsatser innehållade orden Construction quality.

 1. 1. Systematiskt förbättringsarbete för minskning av kvalitetsbristkostnader : En fallstudie inom industriellt byggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Winninge; Johan Rülcker; [2019]
  Nyckelord :Sex sigma; Six Sigma; Lean Six Sigma; DMAIC; Construction quality; ständiga förbättringar; kvalitetsbrister; kvalitetsbristkostnader; cost of quality; cost of poor quality; standardiseringar; Visual management; nyckeltal; kvalitetsverktyg; quality construction; kvalitet i byggbranschen; industrial construction quality; prefabrication quality; concrete construction quality; precast concrete quality;

  Sammanfattning : Byggindustrin har problem med stora kvalitetsbristkostnader, förutom att organisationer jobbar på ett reaktivt sätt gällande kvalitet identifieras sällan rotorsaken till uppkomna kvalitetsbristkostnader. Tillverkningsindustrin har under många år jobbat med att komma till bukt med kvalitetsbrister och har utvecklat metoder för att förebygga uppkomsten av kvalitetsbrister. LÄS MER

 2. 2. Stabilisering av Aluminiumreducerad AOD-slagg.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriell miljö- och processteknik

  Författare :Fredrik Axelsson; [2019]
  Nyckelord :AOD; slagg; sönderfall; metallurgi;

  Sammanfattning : Slagg har historiskt använts som konstruktionsmaterial i olika applikationer. Alla typer av slagg passar inte på grund av otillräckliga egenskaper. Vid produktion av höglegerat rostfritt stål så är slaggen mycket kalkrik, vilket leder till sönderfall på grund av absorption av vatten. LÄS MER

 3. 3. Arkitektoniska kvaliteter i ett arktiskt klimat : Ett gestaltningsförslag baserat på principer och strategier för klimatanpassat bostadsbyggande

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Sebastian Sjöström; [2019]
  Nyckelord :Arctic; Subarctic; Winter Cities; Northern Climate; Climate Adapted; Residential Building; Ar- chitecture; Architecture Quality; Urban Design; Kiruna; Arktisk; Subarktisk; Vinterstäder; Nord- ligt klimat; Klimatanpassad; Bostadsbyggande; Ar- kitektur; Arkitektonisk kvalitet; Urban design; Kiruna;

  Sammanfattning : Städer och samhällen har under det senaste seklet utvecklats och exploaterats längre norrut men med en avsaknad av ett tydligt arkitektoniskt formspråk anpassat för ett arktiskt och subarktiskt klimat. Somliga forskare hävdar att städer och byggnader i dessa klimat till stor del baseras på universella arkitektoniska och urbana principer, som egentligen är bättre lämpade i tempererade klimat. LÄS MER

 4. 4. Rohingya Refugee and Humanitarian Crisis: Synergies within Bangladesh Government and Humanitarian community (Case study: WASH for Rohingya Refugees)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :MD Mostafizur Rahman; [2019]
  Nyckelord :Key words: Rohingya Refugee; Humanitarian Crisis; WASH; Synergies; Humanitarian Community.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Humanitarian Crisis is an alarming problem throughout the world. Bangladesh also is undergoing Rohingya refugee crisis with grave severity and challenges. Over 1 million Rohingya people have been settled over the top of hills, living without inadequate WASH facilities. LÄS MER

 5. 5. Wampp Web&Photo : Utveckling av hemsida till webbyrå

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Tiia-Mai Truup; [2019]
  Nyckelord :Webbutveckling; Umbraco; CMS; Photoshop; användbarhet;

  Sammanfattning : The goal of this work is to create a website for the web agency Wampp Web&Photo. The company is still in the development phase and recently registered in the Swedish Companies Act. LÄS MER