Sökning: "Constructivism"

Visar resultat 1 - 5 av 706 uppsatser innehållade ordet Constructivism.

 1. 1. “They are being made into like baby-making machines” : a study of the impact of gender structures and norms on family planning for Xhosa women in rural Zithulele, South Africa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Hannah Hölscher; [2020]
  Nyckelord :gender norms; gender roles; family planning; South Africa; rural; sexual health and reproductive rights; structural determinants of health; Social Sciences;

  Sammanfattning : Women in rural areas of South Africa battle with many structural issues, including unemployment, education and accessibility to health services, greatly delimiting family planning. However, socially constructed and internalized gender norms pose an additional and potentially greater barrier to family planning in traditional and patriarchal settings. LÄS MER

 2. 2. The Role of the EU in the Israeli-Palestinian Conflict : A Qualitative Case Study on the Role of the EU in the Israeli-Palestinian Conflict approached through realism, liberalism and constructivism.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Elvira Sofic; [2020]
  Nyckelord :European Union; Palestine; Israel; Interests; Security; Military; Interdependence; International Law; Identity; Norms;

  Sammanfattning : For over four decades, the EU has been an active external actor in the Israeli-Palestinian peace process. However, the role that the EU has in the conflict, have many times been questioned. LÄS MER

 3. 3. "Hänger ni med?" : En undersökning om danslärares frågor till eleverna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Saga Isaxon; [2020]
  Nyckelord :Scaffolding; dance; questions; Mästarlära; dans; frågor; sociokulturell;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka vilka typer av frågor som används inom dansundervisningen på gymnasiet samt vilka bakomliggande faktorer och undervisningstraditioner som kan påverka hur lärarna väljer att använda sig av verbal kommunikation i sin undervisning. Arbetet tar sin utgångspunkt i sociokulturell teori samt socialkonstruktivism som fokuserar på hur kunskap är konstruerad i klassrummets sociala sammanhang genom språk och andra semiotiska medel. LÄS MER

 4. 4. Gender and mental illness

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Katrine Senneby; [2020]
  Nyckelord :Gender; mental illness; gender differences; therapy;

  Sammanfattning : Abstract The following work is driven foremost by the confounding fact that so few men are seeking help concerning mental illness, even though men, by far, are the dominating gender in statistics regarding suicide. Upon reflection a line of questions arose mainly regarding whether gender based differences could play a role in the way men and women express mental illness and especially whether, and to what extent, gender affects treatment thereof. LÄS MER

 5. 5. Analysis of the EU Countermeasures vis-à-vis Russia’s Information Influence Activities in the Western Balkans

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Zarifa Behbudzade; [2020]
  Nyckelord :EU response; information influence activities; propaganda; disinformation; information warfare; the Western Balkans; constructivism; democratic deterrence theory; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The European Union is challenged by systematic, well-resourced, and large-scale information influence activities emanating from Russia. Kremlin’s disinformation and propaganda activities discredit the EU reputation, erode Western values, and impede European integration. Russia’s use of information operations traces back to Soviet propaganda. LÄS MER