Sökning: "Consumer Identity Project"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Consumer Identity Project.

 1. 1. Can Shared Pain Contribute To Brand Community?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna-Sofia Cappelen; Linn Erander; Michael Trane; Oskar Johansson Borg; [2019]
  Nyckelord :CCT; Brand Community; Consumer Identity Project; Business and Economics;

  Sammanfattning : Ämne/Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Anna-Sofia Cappelen, Linn Erander, Michael Trane, Oskar Borg Handledare: Oskar Christensson Nyckelord: Brand Community, Consumer Culture Theory, Consumer Identity Project, Marketplace Cultures, Extremsport, CrossFit, Konsumtionsfenomen, Identitetsskapande, Gemenskap, Smärta. Syfte: Uppsatsen syfte är att öppna upp en ökad förståelse för det kollektiva identitetsskapandet som sker genom extremträning som ett konsumtionsfenomen via en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 2. 2. Paradoxen mellan individanpassad marknadsföring och personlig integritet : En kvalitativ studie om när individanpassad marknadsföring upphör att vara en konkurrensfördel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hannes Asplund; Johan Nilsson; [2019]
  Nyckelord :individanpassad marknadsföring; personlig integritet; konsumentdata; integritetsintrång; e-handel; kundrelationer; konsumentinsikt; segmentering;

  Sammanfattning : Titel: Paradoxen mellan individanpassad marknadsföring och personlig integritet. Författare: Hannes Asplund & Johan Nilsson Handledare: Leif V Rytting Examinator: Richard Afriyie Owusu Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring, examensarbete. Linnéuniversitetet, VT 2019. LÄS MER

 3. 3. ”I look flawless all day long” : En studie av diskurser om skönhet i material producerat av influencers

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Mikaela Wikström; [2018]
  Nyckelord :Media communication studies; social media; influencer; beauty; discourse analysis; Textometrica; online identity; self-branding; the consumer society; norms of ideal beauty.;

  Sammanfattning : The internet and social media networks have created a changed world of media. Influencers work with creating content on these platforms. This study is focused on five female influencers which each has a large audience of viewers and that work within the category of beauty. They make content that mainly focuses on makeup and fashion. LÄS MER

 4. 4. Translucent concrete in product design : Implementation of a new segment of design products through Strategic branding

  Master-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :JULIA CASSEL; AGNES ÖSTEVIK; [2018]
  Nyckelord :Butong; product design; strategy implementation; strategic branding; prototyping; consumer market; brand positioning; brand identity; brand platform; design guidelines; standardised production; customisation; manufacturing; Butong; produktdesign; strategi; strategiskt varumärkesbyggande; prototyp; konsumentmarknad; varumärkespositionering; varumärkesidentitet; varumärkesplattform; designriktlinjer; standardiserad produktion;

  Sammanfattning : The company Butong is based on a patented process of casting concrete between two layers of bubble wrap, resulting in panels of translucent concrete. This material is mainly applied as panels in vertical gardens and light installations. Today, the business is based on projects that require custom made designs. LÄS MER

 5. 5. Influencer Marketing - ytlig inspiration eller något djupare?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Larsson; Oscar Molin; Michelle Da Silva Pereira; [2018]
  Nyckelord :Influencer; Follower; Consumer Culture Theory; Brand Relationship; Fashion; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: "Influencer Marketing - Superficial Inspiriation or Something Deeper?" - A qualitative research about the relationship between fashion influencers and their followers from a Consumer Culture Perspective Seminar date: 2018-01-11 Course: FEKH29, Business Administration: Bachelor Degree Project In Marketing Undergraduate Level, 15 Credits Authors: Michelle Da Silva Pereira, Eric Larsson, Oscar Molin Advisor: Jon Bertilsson Key words: Influencer, Follower, Consumer Culture Theory, Brand Relationship, Fashion Purpose: The purpose of this study is to create a better understanding of followers' view of their relationship to fashion influencers and what kind of motives that underlie their reasons to follow, from a Consumer Culture Perspective. Methodology: A qualitative study has been conducted based on semi-structured interviews. LÄS MER