Sökning: "Consumer Processing"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden Consumer Processing.

 1. 1. The Risks of Shock Advertising for Non-profit Organizations : A qualitative study of the effects of shock advertising on consumer processing and evaluation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ola Olofsson; Marcus Funke; [2020]
  Nyckelord :Brand Image Incongruity; Shock Advertising; Consumer Processing; Consumer Evaluation; Brand Evaluation;

  Sammanfattning : The use of shock advertising as a means to attract consumers’ attention has been prevalent during the last decade. This is especially true in the case of non-profit organizations, where consumers are more lenient to incongruent and explicit imagery. LÄS MER

 2. 2. Predicering av låntagares återbetalningsförmåga med hjälp av maskininlärningsmetoder : En jämförelse av metoderna logistisk regression, random forest, K-nearest neighbor och support vector machines

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Jakob Leth; Ellen Ahlberg; [2020]
  Nyckelord :Logistisk regression; random forest; K-nearest neighbor; support vector machines;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate how statistical machine learning methods can be used to predict an individual's risk of default with regards to chosen model evaluation parameters. Logistic regression, random forest, K-nearest neighbor and support vector machines were the investigated techniques. LÄS MER

 3. 3. Beräkningsmodell i Vision Network Analysis för Preemraff Lysekils VGO-anläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Alexander Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Model; short-circuit currents; voltage drops; motor starts; simulation; Beräkningsmodell; kortslutningsströmmar; spänningsfall; motorstart; simulering;

  Sammanfattning : Preem AB har för oljeraffinaderiet Preemraff Lysekil begärt en uppdatering av deras beräkningsmodell i Vision Network Analysis som blivit inaktuell till följd av att en ny processdel tillkommit - VGO-anläggningen. Beräkningsmodellen är tänkt att användas vid beräkning av spänningsfall och kortslutningsströmmar, simulering av olika driftsituationer samt selektivplaner. LÄS MER

 4. 4. Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) : möjligheter och problem

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karl Magnusson; [2020]
  Nyckelord :främmande trädslag; marknadsutveckling; ny produkt; SWOT-analys; telefonintervjuer; foreign tree species; market development; new product; SWOT analysis; telephone interviews;

  Sammanfattning : Den svenska skogsbranschen strävar efter en hög skogsproduktion som skänker värde till skogsägaren och skogsindustrin. Genom åren har olika tekniker och metoder används för att höja skogsproduktionen - dikning, förädling och introduktion av främmande trädslag är några av de saker som gjorts för att ge värde åt skogsmarken. LÄS MER

 5. 5. Too much information on Social Media : The effect of information overload on purchase intentions - a quantitative study.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emma Malmsten; Malin Brunosson; Carin Kindberg; [2019]
  Nyckelord :Information overload; quantity of information; quality of information; information processing; consumers purchase intentions;

  Sammanfattning : Introduction: Information overload occurs when received information exceed the consumer's ability to process the information and the consumers are overwhelmed by the information. How the consumer can process the information and if the consumer will be overwhelmed depends on the quantity and quality of the information. LÄS MER