Sökning: "Consumer behavior"

Visar resultat 1 - 5 av 1115 uppsatser innehållade orden Consumer behavior.

 1. 1. Livsmedelsbutikers frukt- och grönsakssvinn : En kvalitativ intervjustudie om orsaker och åtgärder till matsvinn i livsmedelsbutiker

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Alfred Norling; [2022]
  Nyckelord :Food waste; Grocery stores; Measures; Causes; Matsvinn; Livsmedelsbutiker; Åtgärder; Orsaker;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär en tredjedel av all mat som produceras från alla delar i leveranskedjan slängs, trots att 870 miljoner av värdens invånare svälter. Samtidigt orsakar matsvinn omfattande växthusgasutsläpp och kostar samhället stora summor pengar. LÄS MER

 2. 2. Indian consumers' Purchase Intentions and Behavior : A Qualitative study on sustainable second-hand fashion consumptions

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Kesavan Madhavan; [2022]
  Nyckelord :Consumer behavior; Second-hand shopping; Purchase Intentions; Theory of Planned Behavior; sustainable consumption; fashion resale industry;

  Sammanfattning : Recent years have witnessed growing consumer interest in sustainable fashion and circular economy trends that focus on the make, use, and recycling. In several developed countries, consumers are more willing towards second-hand consumption. In India, the consumer attitude towards second-hand shopping has been slightly negative for several reasons. LÄS MER

 3. 3. Sustainability and consumers green purchasing priorities in fashion : What the industry’s impact on the environment means for the consumers’ priorities when purchasing new apparel.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Augustsson; Jennie Granberg; [2022]
  Nyckelord :Environmentally Conscious; Eco-collection; Environmental Degradation; Fast Fashion; Green Marketing; Sustainability Report; Transparency;

  Sammanfattning : In this era of environmental upheaval, this study sought clarity on the matter of green purchasing behavior. How the fashion industry’s specific impact on the environment has affected consumers' attitude towards companies and their collections. LÄS MER

 4. 4. Influencer Marketings påverkan på köpbeteende och klädkonsumtion hos Millennials & Generation Z

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Helles; Julia Engström; [2022]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Fast Fashion; Consumer behavior; Impulsive buying behavior; The environmental impact of the fashion industry;

  Sammanfattning : Influencer marketing är en effektiv marknadsföringsmetod för att öka köpbeteendet hos konsumenter. Uppsatsens fokus är att undersöka Millenials och Generation Z:s klädkonsumtion av Fast Fashion och hur de påverkas av Influencer marketing samt förhållningssätt till miljöfrågor vid klädköp. LÄS MER

 5. 5. Examining the impact of social media influencer’s credibility dimensions on consumer behavior

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :ANA HUSSAIN; ZAHID ALI; [2022]
  Nyckelord :Social media platforms; social media influencers; social media influencer marketing; trustworthiness; expertise; attractiveness; followers’ loyalty to the influencers; purchase intention; attitude toward the brand.;

  Sammanfattning : Purpose: The study aims to explore the effects of social media influencers' credibilitydimensions (attractiveness, trustworthiness, and expertise) on consumer behavior (purchase intention and attitude towards the brand) while considering the followers' loyalty as the mediating variable in the fashion industry.Theoretical approach: The proposed conceptual model of the study is based on assumptions of source credibility theory and theoretical reasonings provided in the previous literature related to social media influencer marketing. LÄS MER