Sökning: "Consumer behaviour"

Visar resultat 1 - 5 av 297 uppsatser innehållade orden Consumer behaviour.

 1. 1. “I expect to get free shipping”

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anne-Charlotte Paas; Rebecka Melin Oscarsson; Simona Dimitrova; [2018-07-03]
  Nyckelord :Retail; E-tailing; Shipping Handling costs; Transaction cost; Decision-making; Online shopping; Willingness to purchase; Sustainability;

  Sammanfattning : MSc in Marketing & Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Country of origin effect on websites - does it exist?: A mixed method thesis on consumer behaviour

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Julia Movander; Nathalie Neiglick; [2018-07-03]
  Nyckelord :e-commerce; country of origin; international consumer behaviour; trust online; international trade barriers;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 3. 3. Sustainable Brand Placement, A Framework for Communicating Sustainable Brands’ Dual Benefits in Movies and TV series

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Julia Lazar; Lisa Sterner; [2018-07-03]
  Nyckelord :Sustainable Branding; Brand Placement; Sustainable Consumption; Branding;

  Sammanfattning : Master of Science in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 4. 4. To rent or not to rent? Investigating consumers’ willingness to rent casual wear by analysing its drivers

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :My Fridén; Hannah Schroth; [2018-07-03]
  Nyckelord :Access economy; Willingness to rent; Sustainable business models; Rental; Apparel; Casual wear;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 5. 5. Inbound Marketing – en framgångsstrategi? En kvalitativ studie på premiumbilar som högengagemangsköp utifrån konsumenter och Mercedes-Benz

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara Michelsen; Alice Beckman; Julia Torstensson; [2018]
  Nyckelord :Inbound Marketing; Köpprocessen; Digitalisering; Högengagemangsprodukt; Premiumbil; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Inbound Marketing – en framgångsstrategi? En kvalitativ studie på premiumbilar som högengagemangsköp utifrån konsumenter och Mercedes-Benz Seminariedatum: 2018-06-01 Ämne/kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Alice Beckman, Clara Michélsen, Julia Torstensson Handledare: Clara Gustafsson Nyckelord: Inbound Marketing, Köpprocessen, Digitalisering, Högengagemangsprodukt, Premiumbil Syfte: Syftet med studien är att, med anledning av ett förändrat medielandskap, utvärdera Inbound Marketing som digital marknadsföringsstrategi vid premiumbilköp som högengagemangsprodukt. Metod: En kvalitativ studie har genomförts med ett hermeneutistiskt fenomenologiskt perspektiv. LÄS MER