Sökning: "Consumer behaviour"

Visar resultat 1 - 5 av 958 uppsatser innehållade orden Consumer behaviour.

 1. 1. Konsumentbeteenden och hållbarhet. En kvalitativ studie av hur konsumentbeteenden påverkar hållbarhetsaspekterna av online försäljning av kosmetiska produkter, inklusive returer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Smilla Seeger; Alice Svensson; [2024-02-12]
  Nyckelord :Consumer behaviour; digitalisation; cosmetics; returns; buyer-decision-progress; cognitive dissonance; secondary market;

  Sammanfattning : The ever-growing e-commerce brings many opportunities for society's consumers and businesses. Digitization has strongly contributed to these opportunities and has, among other things, facilitated the search for information and increased the range for the customer. LÄS MER

 2. 2. Waste or Want: Does processing have an effect on the desirability of upcycled food products? : a Swedish consumer acceptance study

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Joséphine Lefrancq Fröjd; [2024]
  Nyckelord :Upcycled foods; food processing; consumer acceptance; contingent valuation method; consumer behavior;

  Sammanfattning : Food waste presents a significant obstacle to the food system’s transition to sustainability. With an ability to mitigate industrial food waste and its effects, the concept of upcycled food aims to safely adapt elements from the waste streams for human consumption by transforming them into ingredients to be used in novel ‘upcycled’ food products. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars konsumentbeteende och matval : En kvalitativ studie om barnfamiljers attityder kring asiatisk mat i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sonali Pal; Hafsa Hassan; [2024]
  Nyckelord :Företagsekonomi; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Abstract: Consumer behaviour develops during different life stages, as emphasized by Solomon et al. (2016). Notably, the transition to parenthood entails significant changes, challenging pre-existing consumption routines and introducing new priorities, especially in terms of dietary habits (Hamilton & White, 2012). LÄS MER

 4. 4. Konsumentbeteende : Varför väljer svenska konsumenter plagierade lyxvaror istället för äkta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ozzy Babaeva; Simon Engström Ahlsson; [2024]
  Nyckelord :Counterfeit products; Plagiarized products; Luxury product; Luxury Goods; Plagiat produkter; Förfalskade produkter; Lyxvaror; Lyxvara produkter;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar faktorer som påverkar Svenska konsumenters beslutsfattande vid konsumtion av plagiatprodukter. Förfalskade produkter är imitationer av populära märken som erbjuds till betydligt lägre priser än originalprodukterna. LÄS MER

 5. 5. Adapting to Change: How COVID-19 Shaped Online Consumer Behavior A comparative study between the United Kingdom and Sweden aimed at analysing consumption variations in online shopping and online gambling.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Mimmi Bergström; Tuba Tezcan; [2023-07-21]
  Nyckelord :COVID-19; Restrictions; Online gambling; Online shopping; Consumption behaviour; Consumer theory; Substitution effect; Income effect; Relative price; OLS-regression;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the impact of the COVID-19 pandemic on online shopping and online gambling, as well as the differences between Sweden and the United Kingdom. Both social isolation and online consumption habits have been significantly impacted by the pandemic. LÄS MER