Sökning: "Consumer knowledge"

Visar resultat 1 - 5 av 959 uppsatser innehållade orden Consumer knowledge.

 1. 1. The Brand Implications of Green Demarketing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adrian Brännstam; Simon Eliasson; Oliver Schott; [2021]
  Nyckelord :Green demarketing GD ; Green advertising GA ; Sustainability marketing; Corporate Credibility CC ; Word-of-mouth WoM ; Purchase intention; Business and Economics;

  Sammanfattning : A significant part of the marketing profession consists of stimulating and expanding the demand for products and services. However, as society’s level of consumption increases at the same time as our resources decrease, the marketer’s role faces an inevitable change if the global environmental goals are to be achieved. LÄS MER

 2. 2. Consumption of sustainable food products : A study of the Sustainable purchase perception matrix and Sustainable lead consumers; A life cycle assessment of BäR smoothie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Cecilia Melén; Mirea Wolff; [2021]
  Nyckelord :Compromise; Confidence; WTP; PCE; Sustainable lead consumer; Sustainability marketing; Scepticism; Life cycle assessment; LCA; Environmental impact; Global warming; Eutrophication; Primary energy use; Smoothie; Kompromiss; Självförtroende; WTP; PCE; Hållbar marknadsföring; Skepticism; Livscykelanalys; LCA; Miljöpåverkan; Global uppvärmning; Övergödning; Primärenergianvändning; Smoothie;

  Sammanfattning : Part 1 The scientific community has identified an attitude-action gap for demographic and psychographic variables when studying sustainable purchase behaviour. By focusing on what happens during the purchase instead of the purchaser, this cross-sectional study aims to understand sustainable purchase behaviour when consumers purchase sustainable food. LÄS MER

 3. 3. Sinnesmarknadsföring : En kvalitativ undersökning om hur hotell i Kalmar län arbetar med positiva upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Malin Andersson; Alva Nimeryd; [2021]
  Nyckelord :Sensory marketing; the five senses; service escape; brand image; consumer experiences; value.; Sinnesmarknadsföring; sinnen; varumärkesimage; konsumentupplevelser; servicelandskap; värde.;

  Sammanfattning : Previous research shows that new strategies are currently needed to reach consumers on an emotional level. Theories claim that sensory marketing is the most effective method for companies to achieve customer loyalty and profitability. LÄS MER

 4. 4. Audiovisuella sensationer i den digitala tidsåldern : En kvalitativ studie om hur artister använder audiovisuell media i sin kommunikation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johan Björkgren; [2021]
  Nyckelord :Sensory Marketing; sensory interplay; congruency; consumer experience; brand identity; artist; music; social media; audio-visual media; communication; Sinnesmarknadsföring; sinnens samspel; kongruens; konsumentupplevelse; varumärkesidentitet; artist; musik; sociala medier; audiovisuell media; kommunikation;

  Sammanfattning : En kombination av ljud och bild, audiovisuell media, har under en längre tidsperiod varit ett sätt att skapa uppmärksamhet kring en artist. Den teknologiska utvecklingen har förbättrat de audiovisuella verktygen och gjort de mer tillgängliga. LÄS MER

 5. 5. “Det är snarare en rörelse än bara ett företag” : En studie om Oatlys karismatiska legitimitet under bemötandet av extern kritik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Annie Engström; Linda Byrlind; [2021]
  Nyckelord :Oatly; charismatic legitimacy; Weber; organizational external communication;

  Sammanfattning : Purpose - This paper aims to examine the charismatic legitimacy of the organization Oatly, a vegan food brand, following the criticism from external stakeholders concerning Oatly’s new shareholder; the investment firm Blackstone Group. The study explores the views of young external stakeholders in regard to the statement Oatly issued in response to the criticism. LÄS MER