Sökning: "Consumer reaction"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Consumer reaction.

 1. 1. Vi försökte det gick bajs, men vi lovar att bli bättre - En studie om hållbarhetskommunikation och konsumentpåverkan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Allqvie; Fredrik Elliot; Simon Svanberg; [2019-06-20]
  Nyckelord :Communication; Sustainability; Sustainability communication; Consumer reaction; Fear; Failure; Kommunikation; Hållbarhet; Hållbarhetskommunikation; ; Konsumentreaktion; Rädsla; Misslyckande.;

  Sammanfattning : This report will describe and analyse how companies should communicate about their work with issuesconnected to sustainability in their organisation. Furthermore, also how widely they should talk abouttheir goals and successes but also how they should handle the setbacks and possible fears that comesalong the journey. LÄS MER

 2. 2. Mitigation of aokusami (beany flavour) in a novel faba bean yoghurt

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Assar Sundholm; [2019]
  Nyckelord :aokusami; beany flavour; faba bean; ; faba bean yoghurt; lipid-modifying enzymes; ; Vicia faba var. minor;

  Sammanfattning : Substituting dairy products for plant-based alternatives is a more sustainable choice. Plant-based alternatives are also a viable option for those who cannot or choose not to con-sume dairy-based products. Consumer trends point towards an increased consumption of plant-based alternatives over conventional dairy products. LÄS MER

 3. 3. Myternas roll i modern marknadsföring : en kulturanalys av Telenors reklamfilmer ur ett konsumtionsteoretiskt och mytologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johan Olsson Wounsch; Johan Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Intimitet; tillsammanshet; par; familj; svenskhet; kultur; sociala koder; myt; myter; reklam; reklamfilm; följetångsreklam; historieberättande; storytelling; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen Myternas roll I modern marknadsföring: En kulturanalys av Telenors familjereklam ur en konsumtionsteoretisk och mytologisk perspektiv är författad av Johan Olsson Wounsch och Johan Ringshagen. Det här är en kulturell analys med syfte att undersöka hur sociala och kulturella värderingar återspeglas genom reklamfilmer som bygger på berättande teknik - storytelling - som medel för att nå sina målgrupper. LÄS MER

 4. 4. Enhancement of Phenol Formaldehyde Adhesive with Crystalline Nano Cellulose

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Johan Ekstrand; [2019]
  Nyckelord :Nano Cellulose; Fibrillated cellulose; Wood Adhesive; Shear strength; Adhesive Enhancement; Formaldehyde adhesive; Phenol Formaldehyde;

  Sammanfattning : Abstract The wood industries to this day use almost exclusively petroleum derived adhesives that are based mainly on the reaction of formaldehyde with urea, melamine or phenol. These adhesives have low cost and good adjustable properties which makes it hard for bio-based alternatives to compete. LÄS MER

 5. 5. Technological Innovation in Mobile Payment Solutions : A study on factors affecting the adoption rate of mobile payment solutions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Welat Kavak; Kalid Anwar; [2019]
  Nyckelord :Mobile payment; perceived usefulness; perceived ease of use; attitude; intention to use; environmental risk; reputation and mobility.; Mobila betalningar; anammandet av mobila betalningslösningar; förtroende; uppfattad användarvänlighet; uppfattad användbarhet; säkerhetsrisk; rykte och flexibilitet.;

  Sammanfattning : The advent of mobile payment solution has brought a mixed reaction on the mind of potential consumers on whether to adopt or not. Also, the mobile payment has elicited discussion about its future. The major question is on whether the technology will replace traditional banking processes, or if it will act as a compliment. LÄS MER