Sökning: "Consumer reasoning"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Consumer reasoning.

 1. 1. The impact of a pandemic on brand preference in purchasing decisions of food and hygiene products: a COVID-19 perspective

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Armin Sohani; Tarek Fahmy; [2020]
  Nyckelord :Brand preference; consumer behaviour; buying behaviour; COVID-19 pandemic; Sweden; branding; price; quality; risk; loyalty; food; hygiene products;

  Sammanfattning : The uncontrolled spread of COVID-19 pandemic has surpassed all the expectations. Nations closed their boarders; the economy is going into recession and the whole world is suffering from the emerged pandemic. LÄS MER

 2. 2. Hur en extern insamlingsaktör, Myrorna, möjliggör Lindex closed loop supply chain

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Saga Klintner; Julia Vinberg; [2020]
  Nyckelord :Supply chain management; Sustainable fashion industry; Closed loop supply chain; Process flowchart; Reverse logistics; Textile collection; Economies of scale;

  Sammanfattning : Title: How an external collection actor enables Lindex’s closed loop supply chain. Context: Customers demand of sustainable products has motivated companies to develop more sustainable business models. LÄS MER

 3. 3. To sell or not to sell : An exploratory study about the motivational drivers and barriers of reselling personal luxury goods

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anu Soiniitty; Lisa Sittig; [2020]
  Nyckelord :Consumer resale behaviour; consumer resale motivations; personal luxury goods; second-hand markets; exploratory research;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is to explore the consumer resale behaviour of Millennial consumers in the context of personal luxury goods in order to identify the motivational drivers and barriers of reselling. Prior discussions about resale behaviour have focused on disposition behaviour, the relation of resale behaviour and purchasing, as well as meanings associated with reselling personal luxury goods. LÄS MER

 4. 4. Assessing the value of advice : Evaluation approaches of small management consulting firms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Niklas Grufman; Cornelia Larker; [2020]
  Nyckelord :Management consulting; Evaluation; Knowledge Intensive Services; Customer satisfaction; Relationship management; Performance-based pricing;

  Sammanfattning : Whilst utilization of management consulting services has become an integral part of the contemporary economy and functioning of many organizations, intangibility leaves clients unable to predict or objectively assess the values created in consulting engagements. According to scholars, attempts to counteract the principal-agent related risks of opportunism and divergent incentives are expected to increase following higher competition, consumer awareness and anticipated increased demand for performance-based pricing. LÄS MER

 5. 5. Den praktiska hanteringen av informationsrisker : En kvalitativ fallstudie av hur ett svenskt tillverkningsföretag hanterar informationsrisker.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jacob Renning; Alexander Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Information Security Risk Management; ISRM; Manufacturing industry; Prospect Theory; Overconfidence Bias; Informationssäkerhet; ISRM; Tillverkningsindustri; Prospektteori; Övermod bias;

  Sammanfattning : Bakgrund: Informationssäkerhet är någonting som företag inom alla branscher bör ägna sig åt eftersom samtliga organisationer är utsatta för informationsrisker. Avsikten med informationssäkerhet är att skydda information så att den finns tillgänglig vid behov, är tillförlitlig och för att säkerställa att endast behöriga har åtkomst (Informationssäkerhet, 2015). LÄS MER