Sökning: "Consumer"

Visar resultat 1 - 5 av 4638 uppsatser innehållade ordet Consumer.

 1. 1. Waste Not, Want Not - Suboptimal Food and the Grocery Shopping Practices of Sustainably-Minded Consumers

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emma Svantesdotter; [2019-09-10]
  Nyckelord :suboptimal food; grocery shopping; shopping practices; practice theory; food waste;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Det sitter i ryggraden - En uppsats om framtagandet av börsnoterade företags externa finansiella mål ur CFO:ernas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olof Johnsson; Julia Lindberg; [2019-08-20]
  Nyckelord :Institutionell teori; externa finansiella mål; målsättning; neoklassisk teori.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det har blivit allt vanligare att börsnoterade företag offentliggör finansiella mål i sin årsredovisning. Tidigare studier har bland annat påvisat att företag använder sig av externa finansiella mål för att minska informationsgapet mellan företagsledningen och företagets intressenter. LÄS MER

 3. 3. The Influence of ERM on Strategizing - A case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Robert Hänninen; Christina Tsipoulakou; [2019-08-09]
  Nyckelord :ERM; Enterprise Risk Management; Strategy; Strategizing; Accountants; Management Accounting;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 4. 4. A study of sentiment and returns on the stock market

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :August von Braun; Rasmus Renås; [2019-07-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor’s thesis has been to examine the relationship between sentiment and the stock market returns in Sweden and the United States of America. The focus was puton the corporate and consumer sentiment as a proxy for investor sentiment. LÄS MER

 5. 5. Capturing Supplier Innovation - Single Case Study of how Kongsberg Automotive can Facilitate Supplier Innovations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Rasmus Tyft; [2019-07-09]
  Nyckelord :Innovation; Supplier Innovation; New product development; Early Supplier Involvement;

  Sammanfattning : MSc In Innovation and Industrial Management & MiM in Innovation and Entrepreneurship.... LÄS MER