Sökning: "Consumption for fulfillment"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Consumption for fulfillment.

 1. 1. Fostering mindful consumption with mindfulness training - A qualitative study of the perceived effects of mindfulness training and education on consumers decision-making and consumption behavior

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Arshya Keshavarzi; [2021-07-02]
  Nyckelord :Overconsumption; Mindful consumption; Mindfulness training; Consumption for fulfillment; Mindless consumption; Decision-making; Consumption behavior;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Stadskärnors utveckling i relation till detaljhandeln : en studie om hur konsumtionsförändringar inom detaljhandeln påverkar stadskärnors utveckling och attraktivitet som handels- och mötesplats

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ulrika Ebelin; [2020]
  Nyckelord :stadskärna; detaljhandel; centrumutveckling; stadsutveckling; konsumtionsförändringar; mötesplats; handelsplats;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur stadskärnans utveckling påverkas av förändrade konsumtionsvanor inom detaljhandeln, så som nyttjande av ehandel och köpcentra. De centrala delarna av svenska städer har sedan medeltiden varit präglade av detaljhandeln, vilken har utvecklats från torgens marknader till butiker, varuhus och köpcentra samt vidare till det senaste; e-handeln (Bergman, 2003; Kärrholm och Nylund, 2011; Bruvik, 2019). LÄS MER

 3. 3. Det klimatpolitiska ramverket - En genomgång av klimatpolitikens senaste hopp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Lotta Nyman; [2018]
  Nyckelord :klimatpolitiskt ramverk; klimatproposition; miljömålsberedning; klimatlagstiftning; climate change act; swedish climate policy framework; swedish climate politics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In line with the Paris Agreement and the aim of keeping the globally averaged surface temperature at a maximum increase of 2°C, Sweden implemented the Swedish Climate Policy Framework. It consists of three pillars; new climate goals, a climate act and an independent climate policy council. LÄS MER

 4. 4. Vem är du utan dina saker? En kvalitativ studie om minimalism

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Philip Alenbrand; Josefin Rosendahl; [2018]
  Nyckelord :Minimalism; Anti-consumption; Voluntary simplicity; Consumer identity; Consumer behaviour;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe and bring deeper understanding as to what a minimalistic lifestyle entails. Little attention has been devoted to this consumer segment within the field of marketing in Sweden, despite its potential influence on mainstream marketplace behavior. LÄS MER

 5. 5. Drivers and motivations for second-hand shopping : A study of second-hand consumers

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Frida Haraldsson; Sonja Peric; [2017]
  Nyckelord :Second-hand shopping; consumer behavior; ethical consumerism; social environment; lifestyle; voluntary simplicity; self-concept; motivations;

  Sammanfattning : In recent years, second-hand products have received more attention and the demand for secondhand products has increased. In line with the demand for second-hand products, ethical consumption has also increased. There have been earlier studies done on ethical consumption and the drivers of its consumers. LÄS MER