Sökning: "Contemporary Poetry"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Contemporary Poetry.

 1. 1. Agamben's Aesthetic Framework and the Published Poetry of the Artist-Poet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Estetik

  Författare :Sebastian Rozenberg; [2020]
  Nyckelord :aesthetics; Agamben; art; artist-poet; Bernadette Corporation; Broodthaers; Hanne Lippard; Karl Larsson; Karl Holmqvist; poiesis; poetry; potentiality;

  Sammanfattning : The main objective of this thesis is to formulate a practical aesthetic framework from Giorgio Agamben’s writings, and to use his concepts as an interpretative tool in relation to certain aspects of poetry in contemporary art. The specific category of printed poetry by artists is studied from a meta perspective, looking primarily at the gesture performed by writing poetry as an artist. LÄS MER

 2. 2. En annan rikedom : Ett ekonomiskt perspektiv på Vägen till Klockrike

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Staffan Alsparr; [2020]
  Nyckelord :economics and literature; Harry Martinson; Vägen till Klockrike; money; labour; freedom; value; ekonomi och litteratur; Harry Martinson; Vägen till Klockrike; pengar; arbete; frihet; värde;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras Harry Martinsons roman Vägen till Klockrike (1948) ur ett ekonomiskt perspektiv. Syftet är att undersöka hur berättelsens ramverk och de värderingar som uttrycks förhåller sig till en ekonomisk logik. LÄS MER

 3. 3. Natursyn i antropocen : En ekokritisk läsning av dikter av Ingela Strandberg och Gunnar D Hansson

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Vera Maria Olsson; [2020]
  Nyckelord :ecocriticism; nature poetry; ecopoetry; contemporary Swedish poetry; Gunnar D Hansson; Ingela Strandberg; Arne Naess; deep ecology; ecosophy; Timothy Morton; dark ecology; the Anthropocene; ekokritik; naturlyrik; ekopoesi; natursyn; samtida svensk poesi; Gunnar D Hansson; Ingela Strandberg; Arne Naess; djupekologi; ekosofi; Timothy Morton; mörk ekologi; antropocen;

  Sammanfattning : In the Anthropocene, a new approach towards nature in poetry is emerging. This change is closely related to ecocritical theory, which is a reevaluation of the human view on, and representation of, nature. It moves away from a more traditional anthropocentric perspective to a more critical one. LÄS MER

 4. 4. Nationalstaten och språkets separation genom min konstnärliga praktik

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :Makda Embaie; [2020]
  Nyckelord :nation-state; language; nationalstaten; språk;

  Sammanfattning : Essän gör anspråk på att separera språk och idén om nationalstaten genom min konstnärliga praktik. Texten öppnar genom att betraktaren/läsaren befinner sig i en hiss på väg till en bostadslägenhet vars brevinkast det står Vad vore språk om det uppstod här? på. LÄS MER

 5. 5. Exploring the Places that Language and Nature Converge. Ethics and Aesthetics in Jody Gladding’s Poetry

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Kristina Csiki Helg; [2019]
  Nyckelord :Jody Gladding; ecocriticism; ecopoetry; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The need for sustainable solutions to the negative state of the Earth is urgent. Ethical choices need to be made and humanity’s endowed imagination needs to be employed to find creative ways ahead. LÄS MER