Sökning: "Contemporary Sculpture"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Contemporary Sculpture.

 1. 1. Enamelled steel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Johannes Postlmayr; [2021-01-05]
  Nyckelord :Enamelled Steel; Glass on metal; Enamel; Emaille; Emalj; Enamelware; Kitchenware; Householdware; Hollowware; Public health; Lead-poisoning; Industrial Revolution; Design; Functionalism; Gestaltung; Gestaltning; Contemporary Sculpture; Applied craft; Object art; CAD; CNC water-jet cutting; Augmented reality;

  Sammanfattning : This exam project is about a material that developed with the rise of the industrial revolution, became almost obsolete in recent decades, and that I now use in the field of applied art, craft, and design.Enamelled steel is a material mostly known for its use in domestic kitchenware and colourful road and advertising signs. LÄS MER

 2. 2. ATT BYGGA VIDARE PÅ KULTURARVET Diskurser om Liljevalchs konsthall och dess tillbyggnad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Maria Rikner; [2020-08-05]
  Nyckelord :Liljevalchs; discourse analysis; annex; Carl Bergsten; architectural competition;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motbebyggelseantikvarisk verksamhet2020, 180 hpGrundnivå2020:15.... LÄS MER

 3. 3. Uppfattningar om plop art och offentlig miljö - En fallstudie inriktad på konstverket Points of view på Konsthallstorget i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Marianne Bosma; Madeleine Granholm; [2019]
  Nyckelord :Offentlig plats; Offentlig konst; Plats; Platsspecifik; Kulturpolitik; Plop art; Stadsplanering; Kritik; Postmodernism;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna fallstudie syftar till att undersöka den postmoderna abstrakta skulpturen som ett intressant fenomeninom området byggd miljö och den offentliga nutidskonsten. Genom vår frågeställning undersöker vimänniskors uppfattning om vad en plop art är och hur den passar in i den miljön där den står. LÄS MER

 4. 4. The Self: Towards A Method for Queering Death : An Identity Testament

  Master-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Lisa Berkert Wallard; [2019]
  Nyckelord :Speculative; Method; Design; Master Project; Death; Burial; Ceremonies; Sculpture; Scenery; Film; Wax; Moulding; Testament;

  Sammanfattning : “The Self: Towards A Method for Queering death” is an identity testament, a speculative method for designing the space of your own funeral before you die. It is a format to create a fair memorial of a person’s identity that does not feel welcome or fits in the current formats of burial ceremonies we have in Sweden today, usually connected to Christianity or other religious traditions. LÄS MER

 5. 5. Skulpturen Conversazioni : Essentiell form - Sofistikerade budskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Eva Cicoletti Malmberg; [2018]
  Nyckelord :monument; statue; virgin of mercy; oliviero rainaldi; pope; contemporary;

  Sammanfattning : This study consists of an analysis of the artwork Conversazioni, by the artist Oliviero Rainaldi. It is a monumental bronze sculpture  situated in Rome, Italy, portraying the pope John Paul II. The initiative for the monument honouring the late pope was taken for the official celebrations of his beatification in 2011. LÄS MER