Sökning: "Content Owners"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Content Owners.

 1. 1. EARTH IS THE MOTHER AND THE WATERWAYS ARE THE VEINS THAT FLOW THROUGH HER A qualitative study on the trend of personification in river management

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie Dahlqvist; [2020-03-03]
  Nyckelord :river management; water resource management; trend of personification; Yarra; Birrarung; Victorian Environmental Water Holder; legal personality; guardianship model; market environmentalism;

  Sammanfattning : This thesis look at the trend of personification of rivers by examining the unprecedented legislation the Yarra River Protection (Wilip-gin Birrarung Murron) Act 2017 (hereafter Yarra/Birrarung Act) and the well-established Environmental Water Manager, the Victorian Environmental Water Holder (VEWH). The aim of the thesis is to contribute with knowledge on why there is a trend of personification in river management and what implications that brings. LÄS MER

 2. 2. Den viktiga vikten : Tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleters upplevelser, tankar och känslor om kroppsideal och kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Svenungsson; [2020]
  Nyckelord :body dissatisfaction; body image; crossfit; ideal body; crossfit; kroppsideal; kroppsmissnöje; kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : Det kvinnliga kroppsidealet har förändrats i den västerländska kulturen, där ett atletiskt, tonat men fortfarande smalt ideal förespråkas (Homan, 2010). Samtidigt har crossfitens tillväxt ökat det senaste årtiondet (Dawson, 2017). LÄS MER

 3. 3. Managing Strategic Entrepreneurship in SMEs : Top Managers Engaging in Advantage-Seeking and Opportunity-Seeking

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jacqueline Scharunge; Anna-Catherina Franziska Puth; [2020]
  Nyckelord :Strategic Entrepreneurship; Top Manager; SME; Performance-seeking; Opportunity-seeking; Entrepreneurial Orientation;

  Sammanfattning : Background: Small and medium-sized companies (SMEs) are major contributors to wealth,economy as well as society. In today’s uncertain times, the challenge for SMEs’ top managerslies in choosing the right strategic approach to generate a competitive advantage and wealth. LÄS MER

 4. 4. Förklaringar till förklaringarna : En studie om bolagsstyrning utifrån samtliga 317 svenska börsnoterade bolag och dess förklaringar till avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Malin Eriksson; Elin Ganelius; [2020]
  Nyckelord :Information asymmetry; Corporate governance; Ownership characteristics; Chief executive officer; Board of directors; Agency theory; The Swedish code of corporate governance; Kollegiet; Informationsasymmetri; Bolagsstyrning; Ägarstruktur; Verkställande Direktör; Styrelse; Agentteorin; Svensk kod för bolagsstyrning; Kollegiet;

  Sammanfattning : Skandaler orsakade av bristande bolagsstyrning har kontinuerligt uppmärksammats i flera svenska börsnoterade bolag. Bolagsstyrning syftar till att skydda ägarnas intresse och kapital från verkställande direktörens (VD) opportunism. Ägarnas osäkerhet har bidragit till en ökad efterfrågan på information om hur bolag styrs och verkar. LÄS MER

 5. 5. Circular Economy in the Informal Tourism Sector : An Exploratory Study on Gotlands Peer-To-Peer Accommodations

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Sandra Matecki; [2020]
  Nyckelord :Hospitality; Circular Economy; Sustainable Tourism; P2P Accommodation; Lifestyle Entrepreneurs; Destination Management; Waste; Circular practices; Sustainable Destination Development;

  Sammanfattning : This exploratory study aimed to investigate how private tourist accommodation owners on Gotland perceive, value and act upon sustainability. The overall aim of the research was to examine their actions in the context of circular economy, to see if they share municipalities visions of becoming a sustainable society. LÄS MER