Sökning: "Content marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 841 uppsatser innehållade orden Content marketing.

 1. 1. CHALLENGES WHEN DIFFUSING INNOVATIVE PRODUCTS THROUGH DIGITAL MARKETING - A qualitative research study exploring the major challenges when diffusing innovative products through digital marketing based on a case study of a diving equipment company

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sophie Längvik; Emma Wallander; [2021-07-09]
  Nyckelord :Product Innovation; Diffusion of Innovation; Communication; Digital marketing; Social media marketing; Content marketing; Influencer marketing; Search engine optimization; Search engine marketing;

  Sammanfattning : The main objective with this study was to explore the major challenges whendiffusing innovative products through digital marketing. The purpose of thisresearch was to bring clarity in what challenges managers for innovativeproducts face when using digital marketing practices, such as Social MediaMarketing, Content Marketing, Influencer Marketing and SEO/SEM to diffusetheir products. LÄS MER

 2. 2. The Power of Committed Consumers: A Quantitative Study of Branded Online Communities’ Impact on Brand Perception

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Louise Holmquist; Alexandra Muhl; [2021-07-02]
  Nyckelord :Branded online communities; user-generated content; brand perception; interaction drivers; consumer engagement;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Consumer engagement in online brand communities: A netnographic study on Gymshark's Facebook brand page

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Winny Apaza; Tasnim Jahan; [2021-06-23]
  Nyckelord :online brand communities; content creators; content characteristics; consumer engagement; influencer generated content; firm generated content; consumer generated content;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 4. 4. Värdeskapande kommunikation - en studie om content marketing som strategiskt arbetssätt bland svenska marknadsavdelningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jessica Hansson; [2021-04-06]
  Nyckelord :content marketing; strategisk kommunikation; innehåll;

  Sammanfattning : Studien visar att företagen uppfattar begreppet content marketing väldigt olika vilket synliggörs i deras prioriteringar, arbetssätt och resurser. Utifrån informanternas svar är det tydligt att det existerar skilda uppfattningar om begreppet content marketing och dess innebörd. LÄS MER

 5. 5. Content Marketing i musikbranschen : En kvalitativ studie om hur majorbolag använder sociala medier i marknadsföringen av musik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Frida Jansson; Max Nilsson; Felicia Oudin; [2021]
  Nyckelord :Content Marketing; Major labels; Social Media; Segmentation; Electronic Word of Mouth; Word of Mouth; Viral Marketing; Influencer Marketing; Targeting;

  Sammanfattning : Digitalization in the music industry and the emergence of social media, has created opportunities to reach more potential music consumers. Companies are increasingly integrating through visual media such as photos and videos into their social media marketing content. LÄS MER