Sökning: "Context Mapping"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade orden Context Mapping.

 1. 1. Animationer i kemiundervisningen : Ett vägledande material för användning av animationeri kemiundervisningen i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Matthias Hultin; Emma Perhult; [2020]
  Nyckelord :animations; chemistry education; learning; didactics; prior knowledge; animationer; kemiundervisning; lärande; didaktik; förkunskaper;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka animationer i kemiundervisning på gymnasieskolan. Mer specifikt: att utreda hur animationer för närvarande används i undervisningen, vilken betydelse förkunskaper har på elevens förståelse av animationer och även hur förståelsen påverkas av animationens design. LÄS MER

 2. 2. Distributed Decentralised Visual SLAM for Multi-Agent Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Srihaarika Vijjappu; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A key challenge in multi robot systems is performing distributed SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). The aim of this thesis is to be able to perform visual SLAM in a decentralised manner across multiple autonomous agents while minimising the inter-agent communication bandwidth requirement. LÄS MER

 3. 3. Hur en extern insamlingsaktör, Myrorna, möjliggör Lindex closed loop supply chain

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Saga Klintner; Julia Vinberg; [2020]
  Nyckelord :Supply chain management; Sustainable fashion industry; Closed loop supply chain; Process flowchart; Reverse logistics; Textile collection; Economies of scale;

  Sammanfattning : Title: How an external collection actor enables Lindex’s closed loop supply chain. Context: Customers demand of sustainable products has motivated companies to develop more sustainable business models. LÄS MER

 4. 4. Individuell Frigörelse: en diskursanalys av talet om att öppna upp en monogam relation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Gert; [2020]
  Nyckelord :Non-monogamy; emancipation; feminism; Anthony Giddens; Michael Foucault; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study explores the discourse on non-monogamy in a Swedish heterosexual context. Analysing how people speak about opening up monogamous relationships, the aim of this study is to investigate why monogamous relationships are conceived as problematic in the 21st century. LÄS MER

 5. 5. Extracting Adverse Drug Reactions from Product Labels using Deep Learning and Natural Language Processing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Shachi Bista; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Pharamacovigilance relates to activities involving drug safety monitoring in the post-marketing phase of the drug development life-cycle. Despite rigorous trials and experiments that drugs undergo before they are available in the market, they can still cause previously unobserved side-effects (also known as adverse events) due to drug–drug interaction, genetic, physiological or demographic reasons. LÄS MER