Sökning: "Contextual design"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade orden Contextual design.

 1. 1. Vinklad statistik

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Idberg; [2019]
  Nyckelord :Datavisualisering; Diagram; Informationsgrafik; Vinklad design; Statistik;

  Sammanfattning : Hur statistik tolkas beror på den grafiska gestaltningen och i vilket sammanhang den presenteras. Syftet med denna uppsats är att hitta vilka faktorer i designen som kan påverka tolkningen av diagram och hur liknande dataset kan presenteras och tolkas på olika sätt. LÄS MER

 2. 2. Restvatten på tapp

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fredrik Horn; [2019]
  Nyckelord :produktdesign; hållbar utveckling; användarcentreraddesign; design för ett hållbart beteende; vattenåteranvändning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att identifiera var i det personliga köket som slösaktigt beteende sker och att designa en produkt som gör det lätt för användaren att agera på ett mindre slösaktigt sätt. Genomgående i arbetet var det två områden inom design som var i fokus, Design för Hållbart Beteende (DfSB) och Användarcentreraddesign (ACD). LÄS MER

 3. 3. Waterproof packing for urban outdoor : Development of two waterproof backpacks intended for daily bike commute, urban strolls and travel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anton Winnberg; [2019]
  Nyckelord :Product design; industrial design; waterproof; urban outdoor; backpack; commuting; Produktdesign; industriell design; vattentät; urban outdoor; ryggsäck; pendling;

  Sammanfattning : Everyday, lots of people use some sort of bag to carry their daily equipment around, whether it is between home and work or any typ of spare time activity. This report covers a Master Thesis project in Industrial Design Engineering at Luleå University of Technology. The thesis concerns the development of two waterproof backpacks. LÄS MER

 4. 4. Understanding women’s empowerment in WASH. A case study in the cascades and centre-sud regions of Burkina Faso

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Julia Häggström; [2019]
  Nyckelord :Burkina Faso; Cognitive Validity Testing; Empowerment in WASH Index; Sustainability Science; WASH; Women’s Empowerment.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The understanding of the link between the water, sanitation and hygiene (WASH) sector and gender has been extensively researched and is widely accepted as foundational for achieving safe and equal provision of WASH-facilities. Interventions aimed at improvements in the sector are common in low- and middle-income countries, however, there is a limited number of approaches for measuring their outcomes. LÄS MER

 5. 5. Out-of-Character : Current and Potential Use of 'Character' in the Development of Swedish Urban Areas

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Douglas Carlson; [2019]
  Nyckelord :character; aesthetics; built environment; urban; cohesion; diversity;

  Sammanfattning : Character is a term used in urban development and research to describe aspects of the built environment ranging from aesthetics and design to place identity and sense of place. This wide range of interpretations has led to a vague understanding that differs depending on the perception of users and actors in urban development. LÄS MER