Sökning: "Contextual integrity"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Contextual integrity.

 1. 1. Ett särskilt hedersbrott: får brottet eftersträvad verkan?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Engstam; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; hedersrelaterad brottslighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 27 april 2022 röstade riksdagen ja till att införa ett nytt brott i Brottsbalken, hedersförtryck; detta som ett led i att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck med kraft. Hedersrelaterat våld och förtryck kan föras tillbaka på kollektivt betingade hedersnormer, på grund av vilka individer riskerar att bestraffas om normerna ifråga inte efterlevs. LÄS MER

 2. 2. Cookies, cookies everywhere! : A qualitative interview study about how internet users interact with cookie consent notices

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Niklas Hofstad; Anton Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :Cookie; Consent; GDPR; Informed; Personal data; Privacy;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine what reasons internet users have for accepting, declining, or adjusting cookie settings. The study’s research question is: what reasons do Internet users have for accepting, declining, or adjusting cookie settings? To answer the research question, we constructed three research support questions: 1) how do internet users access the internet?, 2) What are internet users’ perspectives on privacy on the internet?, 3) How do internet users interact with cookie consent notices? The study’s theoretical framework consists of informed consent, contextual integrity, nudging, and political economy. LÄS MER

 3. 3. "Bli inte bortrövad" : En intervjustudie om vårdnadshavares syn på risker i barns användning av digitala plattformar och datainsamling

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Hanna Nilsson; Hanna Åhman; [2021]
  Nyckelord :digitalization; children; parent; interview; behaviour;

  Sammanfattning : We live in a digitalized world and almost every child in Sweden between the ages of ten to sixteen has access to or owns a mobile phone. As children spend more time online, research shows that parents are getting more worried about their children's digital lives. LÄS MER

 4. 4. Arkivariens balansakt : en dekonstruerande läsning av offentlighets- och sekretesslagen med fokus på dess framställning av integritet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Anton Almer; Madelene Svensson; [2019]
  Nyckelord :Integrity; Contextual integrity; Personal integrity; State integrity; Deconstruction; Discourse analysis; Post-structuralism; Law; Archive; Archivist; Archival science; Public Access and Secrecy Act; Interdisciplinary; ALM; integritet; diskursanalys; arkivvetenskap; ABM; offentlighetslagen; sekretesslagen; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden there are many laws that apply to government archives. Amongst them are the Public Access and Secrecy Act (offentlighets- och sekretesslagen) which regulates which records are bound by secrecy and which are rendered public. LÄS MER

 5. 5. Identifying & Evaluating SystemComponents for Cognitive Trustin AI-Automated Service Encounters : Trusting a Study- & Vocational Chatbot

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Joakim Eklund; Fred Isaksson; [2019]
  Nyckelord :Trust; Automation; Service Encounters; Human-Computer-Interaction; Social Chatbot; Benevolence; Integrity; Ability; Transparency; Biases; System Performance.;

  Sammanfattning : The intensifying idea that AI soon will be a part of our everyday life allows for dreams about the complex relationship we one day could have with non-biological social intelligence. However, establishing societal and individual acceptance of AI-powered autonomy in disciplines built upon to the reliance to human competence raises a number of pressing challenges. LÄS MER