Sökning: "Contingency"

Visar resultat 1 - 5 av 266 uppsatser innehållade ordet Contingency.

 1. 1. Management Control During Forced Remote Working Conditions - A Case Study of a Global Leader in Container Shipping and a Big Four Accounting Firm

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Rebecka Dejus; Hedvig Rönnberg; [2021-06-24]
  Nyckelord :Contingency; Management Control; Organizational Prerequisites; Forced Remote Work;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Privat-offentlig samverkan: en väg till utveckling av en långsiktig strategi för Sveriges försörjningsberedskap?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Elin Axelsson; Siri Westermark; [2021]
  Nyckelord :Försörjningsberedskap; Privat-offentlig samverkan; POS; Security of supply; Public-private partnership; PPP; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During recent history, Sweden has experienced several resource-intensive crises. For example, the Västmanland wildfire in 2014 and latest the Covid-19 pandemic. During these crises, those who were managing the crisis incurred a shortage of supplies. LÄS MER

 3. 3. En säker dricksvattenförsörjning : Vad krävs för att skapa en robust verksamhet?

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Hannah Room; [2021]
  Nyckelord :risk management; preparedness; civil defence; total defence; drinking water; critical infrastructure; krishantering; beredskap; civilförsvaret; totalförsvaret; dricksvattenförsörjning; kritisk infrastruktur;

  Sammanfattning : Vatten är en av de viktigaste tillgångarna vi har och är en förutsättning för att samhället ska kunna fungera. Det moderna samhället lämnar oss sårbara på flera nivåer där dricksvattenproduktionen hotas av åtskilliga typer av risker såsom vattenbrist, klimatförändringar och krig. LÄS MER

 4. 4. Styrning i konsultbolag : En studie om kombinerade styrmekanismer i konsultbolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Hörndahl Johansson; Calle Lidström; [2021]
  Nyckelord :styrsystem; contingency theory; mekanistisk styrning; organisk styrning;

  Sammanfattning : Ekonomistyrning innefattar många olika styrmekanismer men likväl saknas i tidigare forskning ett holistiskt perspektiv på organisationers styrsystem. Enskilda mekanismer har istället undersökts separat. LÄS MER

 5. 5. Jakten på den ultimata stabsstrukturen : En kvalitativ studie om två olika militära stabsstrukturer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Björn Rydbeck; Rickard Segerdahl; [2021]
  Nyckelord :Försvarsmakten; organisationsteori; stabsstruktur;

  Sammanfattning : Jakten på den ultimata stabsstrukturen är en kvalitativ och induktiv studie som undersöker fenomenet att flera staber i Försvarsmakten lämnar Nato-modellen som struktur för att indela sin stab. Namnet på uppsatsen är inspirerad av ett citat som vi fick från en av våra respondenter. LÄS MER