Sökning: "Continuity of Care"

Visar resultat 1 - 5 av 224 uppsatser innehållade orden Continuity of Care.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter vid omvårdnad av självmordsbenägna patienter : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Axel Holmqvist; Benjamin Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :experience; nurses; nursing care; suicidal patients; erfarenheter; omvårdnad; sjuksköterskor; självmordsbenägna patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självmord har länge varit ett tabubelagt ämne i samhällen. Att skapa en relation till självmordsbenägna patienter är en viktig del i sjuksköterskans omvårdnad och kan vara direkt avgörande för patientens återtagande av hälsa. LÄS MER

 2. 2. Care workers’ views on social support for older people in Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Aniceta Chua; [2019]
  Nyckelord :older people; care workers; institutional care; home-based care; social support; Sweden;

  Sammanfattning : This study seeks the views of care workers working with older people about what impact social support resources has on the living conditions of older people. Social support was conceptualised in the study as support received from family members or close friends of the older people. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans möjlighet att ge god palliativ omvårdnad inom slutenvården. En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sanna Hillring; Emma Ljudén; [2019]
  Nyckelord :Inpatient care; nursing; palliative care; transitions; Omvårdnad; palliativ omvårdnad; slutenvård; övergångar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens sjukvård är oftast inriktad på att bota och därför kan palliativ omvårdnad vara utmanande för sjuksköterskan som är ovan att arbeta nära döden. Sjuksköterskan har ett ansvar för att en god omvårdnad ska uppnås, även i palliativa situationer. LÄS MER

 4. 4. Mödrars upplevelser av omvårdnaden på en BB-avdelning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anni Carvajal; Elisabeth Mortensen; [2019]
  Nyckelord :BB-vård; Litteraturstudie; Mödrar; Omvårdnad; Postpartum; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att föda barn och bli förälder är en känslosam livshändelse, där flera olika behov av omvårdnad uppkommer. Målet med postpartumvård på BB-avdelning är att barnmorskor och sjuksköterskor i team med andra professioner, ska ge råd och stöd samt möta de behov av omvårdnad som följer efter en förlossning. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av personcentrerad vård i omvårdnadsarbetet på äldreboende : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Åsa Trolle-Lindgren; Stina Lundholm; [2019]
  Nyckelord :nurses; nursing homes; older people; patient-centered care; prerequisites; förutsättningar; personcentrerad vård; sjuksköterskor; äldreboende; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet personcentrerad vård ska kännetecknas av att vårdtagare och anhöriga blir sedda och förstådda som unika personer, med individuella behov, resurser, värderingar och förväntningar. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vad som kan påverka tillämpningen av personcentrerad vård på äldreboenden. LÄS MER