Sökning: "Continuity"

Visar resultat 1 - 5 av 693 uppsatser innehållade ordet Continuity.

 1. 1. Frimurarna och religionen : En religionssociologisk studie av Svenska Frimurare Ordens plats i det samtida religiösa landskapet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Dina Bentelid; Olle Tellqvist; [2019]
  Nyckelord :Freemasonry; Christianity; religion; definition of religion; sociology of religion; western esotericism; Svenska Frimurare Orden; frimureri; kristendom; religion; religionsdefinition; religionssociologi; västerländsk esoterism;

  Sammanfattning : The aim of this study is to situate the locus of the Swedish branch of freemasonry, Svenska Frimurare Orden, in the contemporary religious landscape. The research questions are as follows: On what grounds can the Swedish branch of freemasonry be considered religious? If the Swedish branch of freemasonry is considered religious, how does it fit into the contemporary society among the plethora of new religious movements? In regard to the first question, a definition of religion is required, thus Bruce Lincoln’s theory with four domains of religion is used to decide to what extent the Swedish branch of freemasonry can be described as a religion or a religious movement. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter vid omvårdnad av självmordsbenägna patienter : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Axel Holmqvist; Benjamin Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :experience; nurses; nursing care; suicidal patients; erfarenheter; omvårdnad; sjuksköterskor; självmordsbenägna patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självmord har länge varit ett tabubelagt ämne i samhällen. Att skapa en relation till självmordsbenägna patienter är en viktig del i sjuksköterskans omvårdnad och kan vara direkt avgörande för patientens återtagande av hälsa. LÄS MER

 3. 3. Continuing peace amidst changing contexts : A Sinn Féin case study on institutional resilience

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Märta-Stina Lindqvist Käll; [2019]
  Nyckelord :Institutional resilience; Northern Ireland; Sinn Féin; IRA; sustainable peace building; rebel to party transformation; peace continuation; Brexit;

  Sammanfattning : The transitioning of armed actors into political parties following a peace accord is not a new phenomenon and the debate for how we can facilitate such a transition is well explored. A grey area of the debate, however, concerns transitioned actors’ long-term commitment to peace, as relapses are known to have occurred on many occasions. LÄS MER

 4. 4. Den Grædende Harpe

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Daniel Niss-Espinoza; [2019]
  Nyckelord :Socialantropologi; musik; Peru; resilience; etnicitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : This master thesis in social anthropology, is based on fieldwork, conducted in the peruvian village Andamarca, in the region of Ayacucho, from February to April 2018. I have studied the special kind of folk music, called huayno, in order to establish its role in the local community. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans möjlighet att ge god palliativ omvårdnad inom slutenvården. En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sanna Hillring; Emma Ljudén; [2019]
  Nyckelord :Inpatient care; nursing; palliative care; transitions; Omvårdnad; palliativ omvårdnad; slutenvård; övergångar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens sjukvård är oftast inriktad på att bota och därför kan palliativ omvårdnad vara utmanande för sjuksköterskan som är ovan att arbeta nära döden. Sjuksköterskan har ett ansvar för att en god omvårdnad ska uppnås, även i palliativa situationer. LÄS MER