Sökning: "Continuity"

Visar resultat 1 - 5 av 722 uppsatser innehållade ordet Continuity.

 1. 1. Distriktssköterskors upplevelser av samverkan med vårdcentralen, från hemsjukvårdens perspektiv : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Marielle Fridh; Therése Svensson; [2020]
  Nyckelord :district nurse; collaboration; co-operation; healthcare center; home health care; experiences; distriktssköterska; samverkan; samarbete; vårdcentral; hemsjukvård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Minskade antal vårdplatser tillsammans med en stigande ålder på befolkningen innebär att behovet av vård i hemmet ökar. Därför är det viktigt att samverkan fungerar mellan distriktssköterskan i hemsjukvården och vårdcentralen då primärvården är första linjens sjukvård. LÄS MER

 2. 2. Existentiella erfarenheter hos patienter med cancer i ett palliativt skede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Natalie Lundberg; Emma Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Experiences; existential; literature review; palliative; patient; Erfarenheter; existentiell; litteraturöversikt; palliativ; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: De flesta som befinner sig i livets slutskede upplever ett hot mot sin egen existens och i samband med det uppkommer existentiella funderingar. Den palliativa vården syftar till att lindra lidandet i samband med de existentiella tankarna. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter av patientens återhämtning : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Svanberg; [2020]
  Nyckelord :cooperation; Eriksson; health; impact; relation; Eriksson; hälsa; påverkan; relationer; samverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att patientens upplevelse av återhämtning finns både i den yttre och inre miljön. I den yttre miljön upplever patienten att faktorer som inredning så som tavlor och fönster kan påverka möjligheten till en god återhämtning. LÄS MER

 4. 4. Övergången mellan årskurs 3 och 4 : framgångsfaktorer för elever i språklig sårbarhet

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Wåhlin; [2020]
  Nyckelord :Continuity; interaction; language vulnerability; participation; special education teacher; transitions; transition competence; Delaktighet; kontinuitet; samverkan; speciallärare specialpedagog; språklig sårbarhet; transitioner övergångskompetens;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att bidra med kunskap kring framgångsfaktorer samt utvecklingsområden gällande övergången mellan årskurs 3 och 4 för elever i språklig sårbarhet. Bakgrunden till studien är min egen erfarenhet kring den utmaning som elever i någon form av språklig sårbarhet hamnar i under denna övergång. LÄS MER

 5. 5. Unga kvinnors upplevelser av behandling av vulvasmärta

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ehwa Guting; [2020]
  Nyckelord :vulvar pain;

  Sammanfattning : EHWA GUTING   Guting, E. Unga kvinnors upplevelser av behandling av  vulvasmärta. Masteruppsats i sexologi, 30 högskolepoäng. LÄS MER