Sökning: "Continuous Delivery"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden Continuous Delivery.

 1. 1. Lagerstyrning : Framtagning av lagerstrategier baserat på en ABC-analys

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linda Gadd; Marina Närman; [2022]
  Nyckelord :lageroptimering; ständiga förbättringar; artikelklassificering; partiformningsmetoder; lagerhållningskostnader; lagerstyrning; lagerstrategi;

  Sammanfattning : Försörjning av material och komponenter är en viktig del hos alla producerande företag för att kunna uppfylla kundernas krav och önskemål. Att hålla stora lagernivåer gör att risken för brist minskar och servicenivån kan hållas hög men betyder att lagerhållningskostnaderna ökar. LÄS MER

 2. 2. Adaptation of Agile Methodology in Mainframe Projects

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Hermus Jeyapaul; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The software engineering methodologies have played a significant role in an organization that is fuelled by programming. ‘Continuous development’ has been the most popular buzzword of the previous decade. LÄS MER

 3. 3. Create React App vs NextJS : A comparison of two ReactJS based web application frameworks

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Jens Johansson; [2021]
  Nyckelord :Create React App; NextJS; Continuous Integration; Continuous Delivery;

  Sammanfattning : Webbapplikationer bygger på många olika webbramar och utvecklare har en mängd olika webbramverk att välja mellan när de utvecklar en webbapplikation. Två populära webbramverk som finns på marknaden är NextJS och Create React App (CRA). Varje ramverk har sina egna för- och nackdelar i olika perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Greening the Supply Chain in a modified EMS increases Customer's Satisfaction: : (Considering Life Cycle Perspective Combined with Design and Development in ISO 14001)

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Amani Abdalla Bakheit; [2021]
  Nyckelord :Environmental System- Green Supply Chain- Management-ISO 14001-Design and Development -Life Cycle Perspective- Key Performance Indicator- Management-Customer s Satisfaction;

  Sammanfattning :  The green supply chain concept occurs to mitigate environmental degradations and controlair, water and waste pollution through the adoption of green practices in manufacturing andbusiness operations. The essential ideology behind green concept is to enhance environmental sustainability. LÄS MER

 5. 5. Capacitated Multi Depot Green Vehicle Routing for Transporting End-of-Life electrical waste : A practical study on environmental and social sustainability within the field of CMDGVRP with heterogeneous fleets

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Karl-Johan Djervbrant; Andreas Häggström; [2021]
  Nyckelord :VRP; GVRP; CMDGVRP; Routing; Optimization; Environmental; Sustainability; Environmental sustainability; Social sustainability; Waste collection; Heterogeneous fleet;

  Sammanfattning : A comprehensive study is presented of the Capacitated Multi DepotGreen Vehicle Routing Problem (CMDGVRP) applied to a heterogeneous fleet of electronic waste collecting vehicles with two objectives: to reduce the total fuel consumption of the vehicles (environmental sustainability) and to limit the continuous drive-time of the drivers (social sustainability). Research has been limited from this aspect, and in this study, the focus is on the practical application of pickup and delivery of electronic waste. LÄS MER