Sökning: "Contractual service"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Contractual service.

 1. 1. Lojalitet kontra vigilans - En jämförelse av reglerna för utförandet av konsumententreprenader med dess motsvarigheter vid kommersiella entreprenader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jennie Siegel; [2019]
  Nyckelord :avtalsrätt; förmögenhetsrätt; entreprenadrätt; entreprenadavtal; konsumenttjänstlagen; AB 04; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Entreprenadavtal är beteckningen för de avtal då en uppdragstagare åtar sig uppdraget att utföra ett visst arbete åt en uppdragsgivare. När en näringsidkare ingår ett sådant avtal med en konsument reglerar 4–8 §§ konsumenttjänstlagen hur uppdraget ska utföras. LÄS MER

 2. 2. Utilizing Privately Owned Flexibilities in the German Distribution System : Technical and Regulatory Framework

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nahal Tamadon; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Master’s thesis project aims to define the technical and regulatory framework of asystem flexibility service utilizing distributed flexibilities connected to the low-voltage (LV)level. The flexibility service outlined here is local balancing, with the purpose of increasing theload-generation balance in LV networks using thermostatically controlled loads and ElectricalEnergy Storage (EES) devices. LÄS MER

 3. 3. Entreprenadens omfattning - Studie i fastställandet av utförandeentreprenaders omfattning med grund i MER och AMA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellen Flodström Nordell; [2019]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Entreprenadrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis involves an attempt to investigate MER and AMAS’s relationship with AB 04 and which role they play in determining the scope of the contract. The thesis determines the applicable law by using the legal dogmatic method. LÄS MER

 4. 4. Köparens falska bevisbörda för varans kvarlämnande vid butiksvaruköp - och hur den påverkas av om det påstådda avtalsförhållandet anses utgöra ett blandavtal eller två separata avtal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Daun; [2019]
  Nyckelord :processrätt; bevisbörda; blandavtal; butiksvaruköp; bevisvärdering; bevisvärde; falsk bevisbörda; beviskrav; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En konsuments påstående om att en köpt vara lämnats kvar i butiken efter köpet i syfte att näringsidkaren ska utföra arbeten på varan, kan betraktas som ett påstående om antingen ett blandavtal eller två separata avtal. Förutsatt att näringsidkaren menar att konsumenten fått med sig varan i samband med köpet kommer konsumenten att åläggas bevisbördan för att en överenskommelse om tjänst ingåtts. LÄS MER

 5. 5. De köpte sin kärlek för pengar - En undersökning av rättsordningens förhållande till sugardating

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alice Åberg; [2018]
  Nyckelord :Civilrätt; private law; sugardating; emotional labour; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sugardating innebär att någon - oftast en äldre man – på olika sätt betalar en annan – oftast en yngre kvinna – för umgänge och intimitet. Köp av sexuella tjänster är kriminaliserade i svensk rätt, men rättsordningen har än så länge inte tagit ställning till hur köpandet av känslomässig intimitet ska hanteras rättsligt. LÄS MER