Sökning: "Contractual service"

Visar resultat 11 - 15 av 31 uppsatser innehållade orden Contractual service.

 1. 11. Konsumentskyddet vid småhusentreprenader - Under vilka förutsättningar föreligger fel och vilka påföljder kan bli aktuella?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jennie Metz Abrahamsson; [2017]
  Nyckelord :Småhusentreprenad; fackmässigt; fackmässighet; bevisbördan; konsumentskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Husförvärvet är en av de viktigaste affärerna en konsument gör i sitt liv. När konsumenten ingår ett avtal med en näringsidkare om småhusentreprenad förväntar sig konsumenten att arbetet ska färdigställas utan brister och fel. LÄS MER

 2. 12. Djursjukvård till varje pris? - Om konsumenters rättigheter vid fastställandet av priset för behandling av djur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Freja Mc Dowell; [2017]
  Nyckelord :avtalsrätt; förmögenhetsrätt; konsumenträtt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har en debatt rörande ökade kostnader för veterinärvård eskalerat. Denna uppsats syftar till att utreda konsumenters rättigheter vid fastställandet av priset för veterinärmedicinska behandlingar. Den primära lagen beträffande avtal om tjänster är Konsumenttjänstlagen (1985:716) (KtjL). LÄS MER

 3. 13. Blockchain for securing sustainable transport contracts and supply chain transparency - An explorative study of blockchain technology in logistics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Amina Badzar; [2016]
  Nyckelord :blockchain; blockchain technology; supply chain; transport contract; transparency; sustainability; smart contracts; traceability; tracking; Social Sciences;

  Sammanfattning : Based on the imbalances caused by asymmetric information and opaque supply chains, this study aims to contribute to the research field of logistics and supply chain management by exploring the potential of blockchain technology within logistics. The main focus is on increasing supply chain transparency for both suppliers and consumers, and improving contractual coordination in order to secure fulfillment of sustainability clauses in transportation contracts. LÄS MER

 4. 14. Något om det nya innovationspartnerskapet - En innovativ upphandlingslagstiftning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linus Hagman; [2016]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Public procurement of innovative goods, services and works leads to better use of public funds, that solutions to societal problems can be developed, and overall economic growth by generating new ideas and translating them into innovative products and services. Against this background, Directive 2014/24/EU introduces several novelties designed to allow for strategic use of public procurement to stimulate innovation. LÄS MER

 5. 15. Hantverkstjänster & småhusentreprenad - Om förlikningsavtal och fel i hantverkstjänster och småhusentreprenad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Svensson; [2016]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar att undersöka förlikningsavtal vid hantverkstjänster och småhusentreprenad samt undersöka felbestämmelserna i 9 – 14 §§ konsu-menttjänstlagen (1985:716) (KtjL) och jämföra bestämmelserna om fel för hantverkstjänster med specialbestämmelserna om småhusentreprenad i 51 – 61 §§ KtjL. Den traditionella rättsdogmatiska metoden har använts för att uppfylla syftet med arbetet samt ge svar på frågeställningarna. LÄS MER