Sökning: "Contractual service"

Visar resultat 21 - 25 av 34 uppsatser innehållade orden Contractual service.

 1. 21. Aligning Incentives: Financial Models for Promoting Energy Efficiency Renovations in American Apartment Buildings

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Mimosa Burr; [2013]
  Nyckelord :Energy efficiency; buildings; renovation; split incentive; financial model; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Buildings account for a significant portion of energy consumption and carbon dioxide production in the United States. Renovations could improve the energy efficiency of these buildings. However, a number of market barriers, e.g. LÄS MER

 2. 22. Metoder för förvaltning av gröna bostadsrättshus : - En undersökning ur ett kontraktsteoretiskt perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Erika Kenne; [2013]
  Nyckelord :Property management; contractual theory; green buildings; Fastighetsförvaltning; gröna hus; auktorisation; förvaltningsansvar; kontraktsteori;

  Sammanfattning : I Sverige idag byggs alltfler gröna bostadsrättshus. Detta ökar kravet på tekniskt kunnandehos bostadsrättsföreningen för att kunna underhålla och förvalta de tekniska komponenterna ifastigheten. För att möta det ökade kravet krävs det en förändring av fastighetsförvaltningensom den ser ut idag. LÄS MER

 3. 23. Digitala produkters rättsliga ställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viet Hoang; [2012]
  Nyckelord :Civilrätt; förmögenhetsrätt; avtalsrätt; konsumenträtt; immaterialrätt; IT-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar digitala produkters rättsliga ställning; närmare bestämt huruvida dessa produkter ska klassificeras som tillhandahållande av tjänster, eller som köp av varor. Med begreppet digitala produkter ska förstås datorprogram, musikfiler, videofilmer, bildfiler, e-böcker, applikationer, datorspel, mm. LÄS MER

 4. 24. THE OUTSOURCING OF LOGISTICAL ACTIVITIES : THE CASE OF GUINNESS GHANA BREWERIES LIMITED

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :THYWILL DZOGBEWU; [2010]
  Nyckelord :OUTSOURCING; LOGISTIC;

  Sammanfattning : ABSTRACT The study has revealed that Guinness Ghana Breweries Limited has been outsourcing it logistics activities more than four years. The rationale behind the outsourcing activities is to cut down cost and enjoy first class service from specialist using the most suitable, quick and reliable technology. LÄS MER

 5. 25. Output-based aid in the urban water sector - Insights from New Institutional Economics

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Klasander; [2010]
  Nyckelord :urban; water; New Institutional Economics NIE ; Indonesia; Output-based aid OBA ; Business and Economics;

  Sammanfattning : This essay examines if and how output-based aid (OBA) in the urban water sector contributes to long-term and pro-poor development. OBA is a results-based method where contractual agreements stipulate subsidy payments on delivery of outputs, rather than subsidies towards project inputs. LÄS MER