Sökning: "Contrarian behavior"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Contrarian behavior.

 1. 1. The Relationship between Herding and Skill – A Study of the Swedish Mutual Fund Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Birger Johansson Hansson; Yasmin Montvik; [2019-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Värdeinvestering – en hållbar strategi för överavkastning? : Ett test av investeringsstrategin F_SCORE på värdeaktier med hög book-to-market kvot

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Isak Abrahamsson; Malin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :The efficient market hypothesis; value investing; value stocks; book-to- market ratio; fundamental analysis; anomaly; behavior finance; risk; F_SCORE; Effektiva marknadshypotesen; värdeportfölj; värdeaktie; book-to-market; fundamental analys; anomalier; beteendefinans; risk; F_SCORE;

  Sammanfattning : Syfte: Det huvudsakliga syftet är att testa om Piotroskis F_SCORE tillämpat på aktier med hög book-to-market kvot kan överavkasta marknadsportföljen samt, som en konsekvens av detta, undersöka vilken grad av marknadseffektivitet som föreligger. Det sekundära syftet är att tillföra ett kunskapsbidrag till företagsledare om relevansen i book-to-market kvoten. LÄS MER

 3. 3. Trading on Parsimonious Prediction Models: Simply Genius or Genuinely Too Simplistic? - A 'fundamental analysis'-based test of market efficiency in the U.S.

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Tilman Schwarzenberg; Frederik Motzet; [2017]
  Nyckelord :Market efficiency testing; Market mispricing; ROE prediction; Fundamental analysis; Residual income valuation;

  Sammanfattning : In the mature field of fundamental analysis (FA) and market efficiency tests, the study of Skogsvik & Skogsvik (2010) stands out in that it generates significant abnormal returns using a parsimonious ROE-based investment strategy in the Swedish market. To test the robustness of their results across countries and time periods, the aim of this thesis is twofold: First, it is investigated whether a simple FA-based trading strategy can generate similar excess returns on a large U. LÄS MER

 4. 4. Exploring the Momentum Strategy

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Emil Sandstedt; Alexander Wojt; [2011]
  Nyckelord :Momentum; Trading Strategy; Contrarian behavior;

  Sammanfattning : During different periods in history, buying past winners and selling past losers have proven a profitable strategy when applied to portfolios consisting of stocks. Naturally, if such an opportunity exists it should after a while disappear as arbitrageurs profit. LÄS MER

 5. 5. A short-term contrarian strategy in the Swedish Stock Exchange

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Aspegren; Henrik Kahm; [2006]
  Nyckelord :overreaction; reversal; contrarian strategy; De Bondt and Thaler; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : One of the most important topics in financial literature is the Efficient Market Hypothesis (EMH). Recent financial research has questioned this hypothesis, and many authors have reached the conclusion that a contrarian strategy creates abnormal positive returns. In other words a strategy profiting buying losers and selling winners. LÄS MER