Sökning: "Control Rooms"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden Control Rooms.

 1. 1. Faktorer som underlättar för barn i samband med nålrelaterade procedurer. Intervjustudie med sjuksköterskor på barnakutmottagning.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefin Haskel; Frida Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Barn; Barnakutmottagning; Erfarenheter; Nålrelaterade procedurer; Sjuksköterskor; Stödja;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nålrelaterade procedurer är vanligt förekommande inom barnsjukvården och är barns främsta sjukhusrädsla. Tidigare forskning belyser sjuksköterskans roll i att främja och hantera situationen för att minska barns rädsla och ångest. LÄS MER

 2. 2. Indoor thermal comfort and associated adaptive measures towards an energy efficient new campus in Borlänge, Sweden

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Dimitra Margelou; [2020]
  Nyckelord :IDA ICE 4.8; Thermal Comfort Assessment; Miljöbyggnad; IDA ICE 4.8;

  Sammanfattning : Thermal comfort of the occupants is of highest importance specifically in Scandinavian countries. Especially for an educational building, both students and working staff spend most of their time indoors, therefore it is critical to guarantee a healthy and productive indoor climate environment around a whole year. LÄS MER

 3. 3. Design av modulärt soffsystem : Ett samarbete med Karl Andersson & Söner

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Hannes Åström; [2020]
  Nyckelord :Design; Möbel; Möbeldesign; Modul; Modulbaserad Bänk; Soffa; Möbler; Inredning;

  Sammanfattning : Den här rapporten beskriver hur ett modulbaserat sittmöbelsystem, Arcus, utvecklats genom en designprocess. Arbete har utgått ifrån en brief från företaget Karl Andersson & Söner och haft för avsikt att skapa en produkt som kan tas upp i produktion av företaget och öka dessförsäljning. LÄS MER

 4. 4. Monitoring air quality indicators and energy consumption in Dalarnas Villa during operation of a demand-controlled exhaust ventilation system

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Ian Garman; Ahmad Haj Ahmad; [2020]
  Nyckelord :Ventilation; demand control; airflow; frånluft; exhaust; carbon dioxide; CO2; indoor air quality; IAQ; air monitoring; villa; single family house; småhus; energy efficiency;

  Sammanfattning : A real-world study was undertaken of the indoor air quality in a recently-built single family home in central Sweden, to establish whether demand controlled ventilation provided superior interior conditions, when compared with other air supply strategies, including the standard used by the Swedish buildings regulator. The property was highly airtight, with ventilation achieved using a forced exhaust system. LÄS MER

 5. 5. Energikartläggning och energiuppföljning av Kirkenes sjukhus

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Maria Olsen Wulff; Anthonia Lundberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet gjordes i samarbete med Finnmarkssykehuset HF och Norconsult AB. Finnmarkssykehuset HF saknar system och rutiner för energiuppföljning i sina byggnader. LÄS MER