Sökning: "Control mechanism"

Visar resultat 1 - 5 av 322 uppsatser innehållade orden Control mechanism.

 1. 1. Starka styrmedel - en studie om relationen mellan arbetsgivarvarumärke och medarbetarnas organisationsidentitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathilde Åslund; Rebecca Oldfield; [2018]
  Nyckelord :Organizational identity; Employer brand; Employee; Corporate brand; Control mechanism; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Strong control mechanisms - a study of the relationship between employer brand and employee organization identity Seminar date: 2018-01-12 Course: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC or ECTS‐cr) Authors: Rebecca Oldfield, Mathilde Åslund Advisor: Jon Bertilsson Keywords: Organizational identity, employer brand, employee, corporate brand and control mechanism Purpose: The purpose of the thesis is to open up for an increased understanding of the concept of employer brand by examining its relationship with the employee's organizational identity with a qualitative approach and starting point in theories regarding brands and organizational culture. Methodology: The thesis is a qualitative study with a hermeneutical phenomenological approach. LÄS MER

 2. 2. Konceptutveckling av parkeringsbromssystem för barnvagn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Jonas Bengtsson; Philip Grund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett av de initiala behoven för nyblivna föräldrar är att kunna ta med sig sitt spädbarn på ett effektivt och säkert sätt. Därför är inköp av barnvagn bland det första som görs och är en stor investering som kommer påverka deras vardag lång tid framöver. LÄS MER

 3. 3. Short-term effects of 90/90 breathing with ball and balloon on core stability

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Lukas Alverdes; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background Breathing is a life preserving mechanism that can influence muscles of the core and its stabilizing mechanisms, especially by the function of the diaphragm and intra-abdominal pressure (IAP) build-up. The 90/90 bridge with ball and balloon (90/90 breathing) is one technique doing so, thereby affecting the core and core stability (CS). LÄS MER

 4. 4. Complications and the quality of life after surgical correction of medial patellar luxation in dogs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Karin Rantén; [2018]
  Nyckelord :medial patellar luxation; surgery; complications; quality of life; dog; retrospective; questionnaire;

  Sammanfattning : Medial patellar luxation is one of the most common orthopedic disorders in dogs, especially in small breed dogs. It is, in most cases, a developmental disorder associated with skeletal deformities and malalignment of the extensor mechanism. Patellar luxation is classified into four grades, see Table 2. LÄS MER

 5. 5. The Effects on Habitual Sitting Posture after a three-week Posture Tape Treatment, a Randomised Control Trial

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Evelina Sunesson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Improving habitual sitting posture in office environment has beneficial effectson behaviour changes and reduces the risk of musculoskeletal symptom. There are different treatments to improve habitual sitting posture, one is kinesiology tape. LÄS MER