Sökning: "Controller"

Visar resultat 1 - 5 av 1936 uppsatser innehållade ordet Controller.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på controllers motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Bernhardsson; Felicia Jonsson; [2024-02-20]
  Nyckelord :controller; digitalisering; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Controllerrollen förändras till följd av digitalisering. Motivation har lyfts som en viktig faktor att undersöka för att ta sig an digitaliseringens utmaningar. Motivation påverkas av flera aspekter så som självbestämmandeteorin och acceptans mot digitala teknologier. LÄS MER

 2. 2. Tillämpningen av BI-system inom controllers arbetsprocesser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alma Durakovic; Lara Kalkali; [2024-02-20]
  Nyckelord :Controller; business controller; business intelligence; digitalization; analyze; dashboard; decision making; visualization; forecast; KPI;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Möjligheter samt utmaningar uppkommer kring hur controllers skall anpassa sig till den allt mer digitala teknologin. Business intelligence system anses som en komponent i en controllers arbetsprocess kring generering av beslutsunderlag för verksamhetens beslutsprocesser. LÄS MER

 3. 3. Local Voltage Control in Converter Based PV Generation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Charlotta Sporre; [2024]
  Nyckelord :distributed generation; active network management; low voltage distribution network; delta control; voltage control; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the world is trying to rid itself of its dependence on fossil fuels, the need for renewable energy is rapidly increasing. In the power distribution network (DN), this takes the form of distributed generation (DG) from renewable sources, such as photovoltaic (PV) power production. LÄS MER

 4. 4. Evaluating aperture shape controller (ASC) in modulated radiation treatments

  Master-uppsats,

  Författare :Vilma Andrén Cederholm; [2023-09-28]
  Nyckelord :Medical physics;

  Sammanfattning : To decrease aperture complexity, the aperture shape controller (ASC) is a recently introduced function in Eclipse external beam planning (Varian Medical Systems, Palo Alto, USA). ASC works within the photon optimizer, minimizing distances between adjacent leaf tips of the MLC. LÄS MER

 5. 5. A personalized quasi-passive ankleexoskeleton using human-in-the loop optimization approaches

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ho Ming Kong; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Passive ankle exoskeletons have been proven to successfully decrease muscle demand for walking. The movement of the user’s ankle drives a mechanical clutch and spring, which eventually stores and returns mechanical energy to the user. LÄS MER