Sökning: "Controller"

Visar resultat 1 - 5 av 1673 uppsatser innehållade ordet Controller.

 1. 1. Business Intelligence förbättrar budgetarbetet för ekonomer - En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Ryman; Martin Vogel; [2021-09-09]
  Nyckelord :Business Intelligence; Budget; Controller; Ekonomer; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Dagens teknik ger företag tillgång till stora volymer av datasom kan användas för att ta bättre affärsbeslut. Business Intelligence (BI) är ettsamlingsbegrepp för verktyg som kan användas för att samla in, analysera ochpresentera information. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringen och de digitala teknologiernas påverkan på controlleryrkets roll, arbetsuppgifter och färdigheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Gustavsson; Emilia Svensson; [2021-09-02]
  Nyckelord :digitalisering; controller; controllerrollen; management accountant; färdigheter; digitala verktyg; business intelligence; big data; arbetsuppgifter;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Mot bakgrund av den ökande digitaliseringen och de digitalaverktyg som uppkommit, exempelvis en ökad automatisering, har valet fallit på att undersökahur controllern påverkats av denna förändring. Detta undersöks ur en svensk kontext, vilketär av intresse eftersom Sverige ligger så pass långt fram i digitaliseringsprocessen jämförtmed de flesta andra europeiska länder. LÄS MER

 3. 3. The Audience as Investigator

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Nina Mueller; [2021-08-19]
  Nyckelord :democratisation; content; open-source journalism; open-source spaces;

  Sammanfattning : Journalism, a discipline traditionally formed by a variety of disruptions, currently faces a disruption with global dimension: The digitalisation represents a democratisation of content, which allows various kinds of new actors to ent e r the journalistic stage. Thus, the internet heralded an era of fake news and post truth, which left journalism almost voiceless. LÄS MER

 4. 4. Transmission line protection performance in presence of power electronic-interfaced devices : Impact and needed countermeasures in the Swedish transmission system

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Hanna Olofsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The penetration level of power electronic-interfaced devices (PEID:s) in power systems isincreasing, including wind- and solar power, HVDC and FACTS devices. Fault current injectedby PEID:s is lower in magnitude, may lack or contain a reduced negative sequence componentand can have a wide range of phase angles, as opposed to fault current supplied bysynchronous generators (SG:s). LÄS MER

 5. 5. CONTROL STRATEGY AND MODELING FOR ENGINE OIL SYSTEM

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Dalibor Colic; Jakob Norin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The power of an engine is not only used to drive the mechanical equipment connected to the engine, but also parts of the engine itself. One of these parts is the oil pump. The minimum needed oil pressure, produced by the pump, varies during the operational run of the engine. LÄS MER