Sökning: "Controllerrollen"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet Controllerrollen.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på controllers motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Bernhardsson; Felicia Jonsson; [2024-02-20]
  Nyckelord :controller; digitalisering; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Controllerrollen förändras till följd av digitalisering. Motivation har lyfts som en viktig faktor att undersöka för att ta sig an digitaliseringens utmaningar. Motivation påverkas av flera aspekter så som självbestämmandeteorin och acceptans mot digitala teknologier. LÄS MER

 2. 2. Controllerns roll : ur ett hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jina Amso; Princesse Muka Mabundi; [2023]
  Nyckelord :Controller; Controllers role; Sustainability; Triple bottom line; Controller; Controllerrollen; Hållbarhet; Triple Bottom Line;

  Sammanfattning : Background: Sustainability has become a global trend that has affected people, companies and organizations around the world. Most organizations today integrate sustainability into their operations in various ways. The role of a controller undergoes constant development where the controller's role nowadays includes several strategic tasks. LÄS MER

 3. 3. Controllerrollen inom ett ömsesidigt försäkringsbolag : En studie om controllerns svårdefinierade roll och hur den skapar värde för ägarna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Marika Hoffman; Ellinor Waninger; [2023]
  Nyckelord :Agentteori; agentkostnader; ömsesidig bolagsform och controller;

  Sammanfattning : Tidigare forskning tyder på att risken för agentkostnader är höga inom ömsesidiga bolag, i och med den unika ägarstrukturen som separerar ägandet och kontroll. Detta belyser vikten av ett fungerande kontrollsystem, samtidigt är controllern starkt kopplad till övervakning och granskning utav verksamheter. LÄS MER

 4. 4. En Föränderlig Roll : Utvecklingen av Controllerrollen inom den Offentliga Sektorn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Hiba Milhim; Nathalie Nema; [2023]
  Nyckelord :controller role; public sector; digitalization; technical development; organizational structure; Controllerrollen; offentlig sektor; digitalisering; teknisk utveckling; organisationsstruktur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning har primärt fokuserat på controllerrollen inom den privatasektorn, medan det finns en otillräcklig forskning inom den offentliga sektorn.Mot bakgrund av detta har vi valt att undersöka orsakerna bakom utvecklingen avcontrollerrollen inom den offentliga sektorn samt hur rollen ser ut på kommunal nivå. LÄS MER

 5. 5. Controllerrollen i en mogen- kontra en nyetablerad bransch inom den svenska privata sektorn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ali Alievski; Amer Dedovic; Luka Plepel; [2023]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER