Sökning: "Conversation Pattern"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Conversation Pattern.

 1. 1. Röststyrda applikationer och tillhörande arkitektur, design och utveckling

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Andersson; Evan Saboo; [2019]
  Nyckelord :Voice-user Interface; Google Assistant; Programming; Digital Assistant; Architectural Pattern; Conversation Pattern; Röstgränssnitt; Google Assistant; Programmering; Digital assistent; Arkitekturmönster; Konversationsmönster;

  Sammanfattning : Röststyrning och rösttolkning är ett gränssnitt mellan användare och dator som blivit vanligare i kommersiella produkter. Gränssnittet används i digitala assistenter, det vill säga en mjukvarubaserad tjänst utformad för att hjälpa användare att utföra digitala uppgifter. LÄS MER

 2. 2. Towards a fully automated extraction and interpretation of tabular data using machine learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Per Hedbrant; [2019]
  Nyckelord :machine learning; unsupervised machine learning; spreadsheets;

  Sammanfattning : Motivation A challenge for researchers at CBCS is the ability to efficiently manage the different data formats that frequently are changed. This handling includes import of data into the same format, regardless of the output of the various instruments used. LÄS MER

 3. 3. RichComment : Designing an Interactive Commenting System for Visual Content in Fashion Social Networks

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Rana Salamat; [2018]
  Nyckelord :Fashion social media; interactive commenting system; human centered design; visual content commenting;

  Sammanfattning : In this study, a new design of commenting system for visual contents is investigated. The aim is to explore the elements which enrich the user interaction and enhance the user experience while commenting, specifically on fashion social networks. LÄS MER

 4. 4. Pattern Detection in Bipartite Temporal Network

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Nam Nguyen Hai; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Pattern detection in social networks has been of great interest recently because it helps to reveal insights about how people communicate. In graph mining, this is referred to as a frequent sub-graphs mining problem and it has many variations regarding the structure of the network - i.e. how much information the graph holds. LÄS MER

 5. 5. Jämställdhetsarbete i förskolan : En kvalitativ intervjustudiestudie kring några förskollärares uppfattningar om deras jämställdhetsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Moa Malmqvist; [2018]
  Nyckelord :Equality work; gender patterns; gender roles; preschool; Förskola; jämställdhetsarbete; könsmönster; könsroller;

  Sammanfattning : Previous research has shown that traditional gender patterns and gender roles are being reproduced by adults and society. Gender patterns is something that is discovered in for example children’s play pattern while gender roles are attributed to the way a girl or a boy is considered to behave. LÄS MER