Sökning: "Conversational method"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Conversational method.

 1. 1. Effekten av motiverande samtal för att sluta röka : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Moa Dahlman; Jennifer H. Johansson; [2022]
  Nyckelord :Motiverande samtal; sluta röka; abstinens; minskad rökning egenmakt;

  Sammanfattning : ABSTRACT Introduction: Tobacco use is the largest cause of disease and mortality that is preventable and costs the Swedish society over 31 billion SEK per year. There are various treatment options for smoking cessation such as exercise, medicine and cognitive behavior therapy [CBT]. LÄS MER

 2. 2. Olika målgruppers mottaglighet och uppfattning av Motiverande samtal : En scoping review utifrån ett kulturrelativistiskt och universalistiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tim Furtenbach; Josef Andersson; [2021]
  Nyckelord :Motiverande samtal; MI; mottaglighet; uppfattning; universalism; kulturrelativism; socialt arbete;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka olika målgruppers mottaglighet och uppfattning av Motiverande samtal (MI) utifrån ett universalistiskt och kulturrelativistiskt perspektiv. Bakgrunden är att MI är en frekvent använd samtalsmetod som används i det lösningsfokuserade sociala arbetet samt att en forskningslucka identifierats kring hur MI faktiskt tas emot och uppfattas av olika målgrupper. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingen av ordföljdsmönster hos barn med språkstörning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Ebba Ek; [2021]
  Nyckelord :språkstörning; syntaktisk utveckling; syntax; topikalisering; ordföljd; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att undersöka huruvida svensktalande barn med språkstörning (developmental language disorder, DLD) uppvisar en preferens för rak SV-ordföljd, undersöka hur distributionen av rak och omvänd XVS-ordföljd förändras över tid, och jämföra antalet förekomster av den ogrammatiska XSV-strukturen hos barnen med språkstörning jämfört med barn med typisk språkutveckling. Metod: Ortografiska transkriptioner av spontantal mellan barn med språkstörning (n = 7, 3;11-10;6 år;månader), åldersmatchade (n = 7 vid varje tillfälle) och språknivåmatchade samtalspartners (n = 7 vid varje tillfälle) från tre bedömningstillfällen kodades efter ordföljdstyp. LÄS MER

 4. 4. En explorativ fallstudie med fokus på turtagning mellan föräldrar och unga spädbarn : Utvärdering av PEPP-modellens kartläggningsmetoder LENA och videoanalys

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Dietmann; Peltoniemi Tilde; [2021]
  Nyckelord :Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; video analysis; parent intervention; interaction; conversational turns; infants; Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; videoanalys; föräldraintervention; interaktion; turtagning; spädbarn;

  Sammanfattning : Interaction is an important aspect for children’s language development. The intervention model Prevention Education Program for Parents (PEPP) is currently under development within the research project Ord gör skillnad, Karolinska Institutet. LÄS MER

 5. 5. "Hur ofta småpratar du i ditt agila systemutvecklingsteam?” : En enkätstudie om informell kommunikation och teamsamarbete i en japansk kontext under COVID

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Johansson Emiko; [2021]
  Nyckelord :Agile Systems Development; COVID-19; Remote work; Informal Communication and Teamwork; Agil systemutveckling; COVID-19; Distans; Informell kommunikation och Teamsamarbete;

  Sammanfattning : This study focuses on agile systems development teams which work remotely during the COVID pandemic. Purpose: To identify the missing topics in informal communication and the relationship between them and team collaboration. Method: Survey is used to collect nominal data, ordinal data and qualitative data of text. LÄS MER