Sökning: "Cooling down i Studie och Yrkesvägledning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Cooling down i Studie och Yrkesvägledning.

 1. 1. Offside på studie- och yrkesvägledningen : En studie om påverkan inom studie- och yrkesvägledning för elitsatsande fotbollsspelare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Caroline Elvin; [2017]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; Påverkan; Fotbollsspelare; Elitidrottare;

  Sammanfattning : Studien belyster två elitsatsande fotbollsspelares väg genom eller förbi studie- och yrkesvägledningen, samt två studie- och yrkesvägledares erfarenheter från arbete med elitsatsande individer. En av studie- och yrkesvägledarna är själv f.d. elitidrottare och delger därmed även sina erfarenheter som sökande. LÄS MER

 2. 2. Den röda väskan blev kvar - En studie om studie- och yrkesvägledares upplevelser av arbetet med nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Venera Demaj; Magdalena Paulsson; [2016]
  Nyckelord :etablering; nyanlända; språkintroduktion; studie- och yrkesvägledare; utbildningssystemet;

  Sammanfattning : Nyanlända har svårare än svenskfödda att etablera sig på arbetsmarknaden. De är en utsatt grupp, som behöver stöd och vägledning för att förstå det svenska utbildningssystemet. Detta leder till att studie- och yrkesvägledare står inför en utmaning i att guida dessa individer mot önskade studie- och yrkesval. LÄS MER

 3. 3. Dåligt språk ger dåligt jobb

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Kalid; Amanda Hugh; [2015]
  Nyckelord :Nyanlända; Språk; Tidigare utbildning; Karriärval; Vägledning;

  Sammanfattning : Vårt syfte med detta examensarbete är att förstå nyanländas upplevelser och tankar kring sitt karriärval i det nya landet utifrån faktorer som tidigare utbildning från hemlandet, språk och studie- och yrkesvägledning. Undersökningen handlar om nyanlända med hög utbildning från hemlandet som går på SFI. LÄS MER

 4. 4. Studie- och yrkesvägledning inom Sfi : En balansgång mellan utbildning, arbetsmarknad och individ

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Andrea Dahlin; Lina Forsberg; [2013]
  Nyckelord :invandrare; integration; dörrvakt; dörröppnare; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva och analysera studie- ochyrkesvägledares funktion i samband med elevers övergång från Sfi till andrastudier och arbete. Vidare sätts deras arbete i relation till uppdraget för Sfioch vägledning. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter och hinder vid vägledning av kvinnor med akademisk utbildning som studerar på SFI

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Eva Liedholm; [2012]
  Nyckelord :cooling down; kultur; motivation; språk; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ge fördjupad kunskap inom studie- och yrkesvägledningen gentemot kvinnor som kommer från länder utanför Europa och som har en akademisk utbildning med sig till Sverige. Studien utgår från att kvinnorna går på SFI. Undersökningen är utformad utefter både vägledarperspektiv och sökandeperspektiv. LÄS MER