Sökning: "Cooling load"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden Cooling load.

 1. 1. Demand Side FLexibility and Bidding Strategies for Flexible Loads in Air-Conditioned Buildings

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Christian Utama; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Demand-side flexibility (DSF) has been touted as a possible solution to thechallenges in power system operation arising as a result of the increasing intermittent renewables penetration and the emergence of electric vehicles (EVs). In Singapore, where around 24 to 60% of electricity demand in buildings couldbe attributed to heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) purposes, air-conditioned building present a potentially major flexibility resource which could be used to provide DSF and help accommodate these challenges. LÄS MER

 2. 2. Methodology for estimating thermal performance of buildings for better planning and energy efficient investments

  Master-uppsats, KTH/Hållbara byggnader

  Författare :Waqar Khan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis aims to find a method to separate the household-electricity usage fromheating-electricity and to estimate the thermal performance of buildings using the datasetavailable. The dataset includes electricity consumption of buildings, number of occupants, typeof heating system, climate data (temperature, wind speed etc. LÄS MER

 3. 3. Återladdningsförmågan hos en Bergvärmepump

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Felix Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Geothermal energy that is being used for space heating with help of heat pumps is getting more and more common. In Sweden 2016, there was over 300 000 different facilities using geothermal energy with the help of bore hole heat exchangers, so called ground source heat pumps (GSHP). LÄS MER

 4. 4. En jämförelse mellan standardbrandkurvan och den teoretiska temperaturutvecklingen vid lägenhetsbränder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jesper Uddmyr; [2020]
  Nyckelord :The standard fire curve; parametric fire; compartment fires; the Eurocode model; Standardbrandkurvan; parametrisk brand; lägenhetsbränder; Eurokodmodellen;

  Sammanfattning : När byggnadsdelars brandmotstånd provas och klassificeras används nästan enbart standardbrandkurvan som definierad temperaturexponering över tid. Brandexponeringen beskrivs i den europeiska standarden EN 1363-1 samt den internationella standarden ISO 834. LÄS MER

 5. 5. Analys av en keramisk skiva

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Asad Ali; Danay Michael; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På uppdrag av företaget Kanthal analyserades en keramisk skiva gjord av kalciumsilikat som används som en värmeisolator samt för att bära upp vikten av värmeelementet. Under drift utsätts skivan för både termiska och mekaniska belastningar. LÄS MER