Sökning: "Coop marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Coop marknadsföring.

 1. 1. Opportunities in rooftop greenhouses in Stockholm : a study of the potential of commercial rooftop greenhouse urban agriculture in Stockholm

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Felicia Sen; [2018]
  Nyckelord :alternative food networks; business model; business strategy; commercial urban rooftop agriculture; rooftop greenhouses; short food supply chain; sustainability;

  Sammanfattning : Due to climate change, our resource depleation, population growth and further, our reliance on the world’s food production creates vulnerabilities and we need to find alternative agriculture methods. Commercial rooftop greenhouses are developing all around the world and to Stockholm this create an opportunity to produce food all year. LÄS MER

 2. 2. Öppen innovationsmodell för samarbete mellan företag och universitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Johan Storgärd; [2018]
  Nyckelord :studentutveckling; IDEF0; processutveckling; informationsflöde;

  Sammanfattning : Öppen innovation är ett trendord som uppkommit i världen av entreprenörer, denna trend kan spåras till Henry Chesbourgh som ”myntade” begreppet. Innovation är nå-got som driver en organisations forsknings- och utvecklingsavdelning att utveckla produkter eller affärsidéer. LÄS MER

 3. 3. Svängda hyllor - den raka vägen till en attraktiv butik? En kvantitativ studie om konkava hyllors effekter på kundens perception av sortimentet, upplevelse av butiksmiljön och köpbeteende.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Therése Casserlöv; Björn Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :In-store Marketing; Shelf Management; Store Environment;

  Sammanfattning : Due to the harsh competition among Swedish food retailers, in-store marketing is a crucial component in the stores marketing strategy. In an attempt to differentiate among its competitors, COOP Sweden has begun to use concave store shelves. LÄS MER

 4. 4. Going Real-Time in no time? : – en kvantitativ och kvalitativ studie i hur Sveriges största annonsörer använder sociala medier och Real-Time Marketing.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Daniel Miesenberger de Morais; Oscar Kjellström; [2015]
  Nyckelord :social media; Real-Time Marketing; real time; interactivity; Sweden; Telia; Telenor; Comviq; Tre; Coop; Facebook; Twitter; engagement; reputation; social media; sociala medier; Real-Time Marketing; real time; interaktivitet; Sweden; Telia; Telenor; Comviq; Tre; Coop; Facebook; Twitter; engagement; anseende;

  Sammanfattning : Background: Our daily lives and personal interactions are increasingly featuring social media and social networks in particular. Topics regarding social media, its impact on society at large – both on corporate as well as individual behavior – has been the focus of many research papers. LÄS MER

 5. 5. Producentmärke vs. Egna märkesvaror : En kvalitativ stuie om konkurrensen på den svenska livsmedelsmarknaden 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Anton Lidefelt; Victoria Petersson; Henrik Svennerstad; [2014]
  Nyckelord :Producentmärken; Egna märkesvaror; EMV; Detaljister; Varumärke; Varumärkesstrategi;

  Sammanfattning : Det har skett en ökning av egna märkesvaror (EMV) på den svenska livsmedelsbraschen och de tar upp allt större plats i butikerna. De marknadsledande detaljisterna, ICA, Coop, Axfood och Bergendahls, har utvecklat och etablerat starka egna varumärken som står i dirket konkurrens till producenternas och det gäller för producentmärken, så som Findus, AXA och Findus att utmärka sig på marknaden. LÄS MER