Sökning: "Cooperative building society"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Cooperative building society.

 1. 1. Contributions of lean production to the development of sustainable business practices in the food industry : the case of Arla Foods

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Fredrik Engström; [2016]
  Nyckelord :Lean production; sustainable development; food industry; sustainable business practices;

  Sammanfattning : Corporations in the food industry are under pressure from stakeholders to take responsibility for their social and environmental impact (Garnett, 2013). In the struggle, several initiatives have been implemented where the aim is to find a balance between financial, social as well as environmental aspects (Amani et al., 2015). LÄS MER

 2. 2. Lilla Världen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Andrea Berois; [2016]
  Nyckelord :Preschool Architecture Sweden; Förskola Dagis Vasalund Solna Stockholm Arkitektur Höjerska;

  Sammanfattning : I en storstad som växer och mullrar fram finns minnet kvar av en annan stad. En kåkstad med fattigbarn och svält men också med gemenskap och variation. En ny stad byggs som ska rensa upp men en bit av den gamla sparas, högst upp på höjden. Innuti den lilla staden som ligger i den stora staden finns en liten värld. LÄS MER

 3. 3. Den moderna medlemmen: En studie om konsumentens roll i ett lojalitetsprogram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Malin Hallberg; Elin Svensson; [2015]
  Nyckelord :customer loyalty; loyalty programs; brand loyalty; relationship building; liquid consumer society; cooperative; personalized communication; mapping; Coop; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study intends to increase the understanding of which loyalty that is created through a loyalty program in a modern society. The understanding is based on a case study of Coop's membership program. The study is conducted from both Coop's and the member's perspective. LÄS MER

 4. 4. Finansiella effekter av reglering En ex-ante studie av Bokföringsnämndens reglering av progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrick Nilsson; Gustav Lindberg; Niklas Linnér Jerreling; [2014]
  Nyckelord :Accounting regulations; Depreciation; Cooperative building society; Hedonic Pricing model; Market value; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Byggemenskap som väg till god bostadsmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lisa Hultberg; [2014]
  Nyckelord :byggemenskap; Baugemeinschaft; bostadsmiljö; brukarmedverkan; kooperativt bostadsbyggande; identifikation;

  Sammanfattning : Dagens bostadsbyggande tenderar att bli alltmer likriktat och boendealternativen därför inte tillräckligt varierade. Samtidigt individualiseras samhället; tjänster och varor förväntas vara anpassade för att svara optimalt mot individens krav. Även den egna bostaden innefattas av detta. LÄS MER