Sökning: "Copernicus GLO-30 DEM"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Copernicus GLO-30 DEM.

  1. 1. Kvalitetsundersökning av de globala höjdmodellerna Copernicus GLO-30 DEM och FABDEM över tre områden i Sverige

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

    Författare :Jennifer Jakobsson; Louise Stolpe; [2022]
    Nyckelord :Digital elevation model; Copernicus GLO-30 DEM; Laserdata NH; FABDEM; GSD-Höjddata Grid 2 ; InSAR; Digital höjdmodell; Copernicus GLO-30 DEM; Laserdata NH; FABDEM; GSD-Höjddata Grid 2 ; InSAR;

    Sammanfattning : Höjddata är fundamentala inom en mängd applikationer. Genom att skapa en digital höjdmodell (DEM), d.v.s. LÄS MER