Sökning: "Coping"

Visar resultat 21 - 25 av 1894 uppsatser innehållade ordet Coping.

 1. 21. The Influence of Investors on Stress – a Blessing or a Curse for New Venture Teams? A Qualitative Study of Private Equity Investors’ Influence on Stress Experienced in New Venture Teams

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Melanie Panorea Kontonikolaou; Maximilian Terstappen; [2020]
  Nyckelord :new venture teams; entrepreneurial stress; stressor; coping; entrepreneurial finance; private equity investors; leadership; Business and Economics;

  Sammanfattning : Entrepreneurs often face high levels of stress (Boyd & Gumpert, 1983; Shepherd, Marchisio, Morrish, Deacon & Miles, 2010) and stress has been found to affect a team’s performance (Driskell, Salas & Johnston, 1999). At the same time, private equity investors are a common source to gain external funding, while being known for their value-added roles as well as potential risks (De Clercq, Vance, Lehtonen & Sapienza, 2006; Politis, 2016). LÄS MER

 2. 22. Fysioterapi efter obstetrisk analsfinkterruptur - "Jag trodde det var kört men mötet med fysioterapeuten gav mig hopp" : En kvalitativ intervjustudie om att hantera sin skada i sitt dagliga liv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Annica Nordfeldt; Emma Svensson; [2020]
  Nyckelord :analinkontinens; beteendemedicin; coping; fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Drygt 3% av förlossningsskador vid vaginal födsel involverar analsfinktern. Dessa skador kan ge allvarliga fysiska och psykologiska konsekvenser, däribland smärta,urin- och analinkontinens, skam och ångest. Vid långvarig problematik rekommenderas livsstilsanpassning framför kirurgiska insatser. LÄS MER

 3. 23. "Man blir bemött som en person fast man har berättat om de mest fruktansvärda handlingar man kan tänka sig" : Kvalitativ intervjustudie av upplevelser hos behandlare som arbetar med sexualbrottsprogrammet Seif på anstalt inom svensk Kriminalvård.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Rickard Herting; Gabriel Hourani; [2020]
  Nyckelord :Sex offence treatment with individualized focus; Seif; sex offence; experience; treater; sex offence treatment; thematic analysis; Swedish Prison and Probation Service; Sexualbrottsbehandling med individuellt fokus; Seif; sexualbrott; upplevelse; behandlare; sexualbrottsbehandling; tematisk analys; Kriminalvården;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka behandlares upplevelser av sexualbrottsprogrammet Sexualbrottsbehandling med individuellt fokus [Seif] på anstalt inom svensk Kriminalvård. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades med tematisk analys. LÄS MER

 4. 24. Universities role in helping students cope with stress : A multiple case study on Swedish business schools and student health organizations

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Lisa Eriksson; Elena Palani Jafi; [2020]
  Nyckelord :Stress; social coping resource; coping strategy; students; university;

  Sammanfattning : Background: Stress is increasing rapidly in society and especially among those studying. Some studies highlight the unique potential of universities, as a social coping resource, to help students maintain mental health and reduce stress. However, there is limited knowledge regarding how universities are reacting to this stress. LÄS MER

 5. 25. ”Cohen, Coping och Kommentarsfälten” : – en receptionsstudie om hur religiös coping kan tänkas yttra sig i kommentarsfälten under Leonard Cohens musik på videoplattformen Youtube

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Petter Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Religiös Coping; RCOPE; Leonard Cohen; Religion och sociala medier; Youtube;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to study how the researchers Kenneth I. Pargament, Harold G. Koenig and Lisa M Perez five RCOPE-strategies can be related to the comment fields of five music videos by the artist Leonard Cohen. The video material can be found on the social platform YouTube. LÄS MER