Sökning: "Copingteori"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Copingteori.

 1. 1. The Boy Who Couldn’t Grow Up : En tematisk analys av döden i J. M. Barries drama om Peter Pan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Marie Degerström; [2018]
  Nyckelord :Death; Copingtheory; Catabasis; Thematic analysis; Children s literature; Literary science; Peter Pan; Döden; Copingteori; Katabasis; Tematisk analys; Barnlitteratur; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse the thematic purpose of death in J.M. Barries play Peter Pan, or The Boy Who Wouldn’t Grow Up. Peter Pan, the Darlings and Neverland each get analysed in separate chapters, to get a fuller understanding of their relation to death. LÄS MER

 2. 2. “It’s difficult for women to say something…” - En kvalitativ studie av ugandiska gravida tonåringars situation.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hannah Andersson; Sofia Börjesson; [2017-01-24]
  Nyckelord :Uganda; tonårsgraviditet; sexualitet; avvisande; stödsystem;

  Sammanfattning : Tonårsgraviditet är ett problem i hela världen, framförallt i fattiga länder. Uganda är det land i världen som har flest antal tonårsgraviditeter i förhållande till befolkningsmängden. LÄS MER

 3. 3. “Att vara närvarande när jag ska vara närvarande” : En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser och hantering av det emotionella mötet med klient.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Nicole Hultberg; Mays Al-Musfi; [2017]
  Nyckelord :coping; interactionism; stress; self-reflection; social support; management; meeting with client; Coping; interaktionism; stress; självreflektion; socialt stöd; hantering; mötet med klient;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur olika socialarbetare, verksamma inom det sociala arbetets fält, upplever sig påverkas emotionellt av och i sitt arbete med klient, till följd av mötet med klienten. Vidare hur de hanterar eventuell påverkan och upprätthåller en sund balans mellan arbete och privatliv utifrån krav, återhämtning, och professionalism. LÄS MER

 4. 4. Att ha varit på flykt : En kvalitativ studie om transferfasens betydelse för immigranters hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Cecilia Eriksson; Jeanette Hillman; [2017]
  Nyckelord :Refugees; transfer- phase; mental and physical health; coping; strategies; Flyktingar; transferfas; psykisk och fysisk hälsa; coping; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa uppsats var att belysa ämnet transferfasen och undersöka hur transferfasen påverkar vuxna immigranters psykiska och fysiska hälsa. För att fånga ämnets subjektiva dimension genomfördes semistrukturerade intervjuer med två kvinnor och fyra män. LÄS MER

 5. 5. Att uppleva sin religion på nytt : En kvalitativ studie om ensamkommande barns upplevelser och förhållningssätt till religion i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Elin Thomelius; [2017]
  Nyckelord :Ensamkommande barn; religion; coping; reflexivitet; interkulturalitet;

  Sammanfattning : Ensamkommande barn har blivit ett känt begrepp i Sverige under de senaste åren, ett resultat av krig och förtryck runt om i världen. Flykten från sitt hemland, separation från sina familjer, minnen från krig och traumatiska upplevelser utgör faktorer vilket kategoriserar ensamkommande barn som en riskgrupp i samhället för utvecklandet av psykisk ohälsa. LÄS MER