Sökning: "Copingtheory"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Copingtheory.

 1. 1. The Boy Who Couldn’t Grow Up : En tematisk analys av döden i J. M. Barries drama om Peter Pan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Marie Degerström; [2018]
  Nyckelord :Death; Copingtheory; Catabasis; Thematic analysis; Children s literature; Literary science; Peter Pan; Döden; Copingteori; Katabasis; Tematisk analys; Barnlitteratur; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse the thematic purpose of death in J.M. Barries play Peter Pan, or The Boy Who Wouldn’t Grow Up. Peter Pan, the Darlings and Neverland each get analysed in separate chapters, to get a fuller understanding of their relation to death. LÄS MER

 2. 2. “Att vara närvarande när jag ska vara närvarande” : En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser och hantering av det emotionella mötet med klient.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Nicole Hultberg; Mays Al-Musfi; [2017]
  Nyckelord :coping; interactionism; stress; self-reflection; social support; management; meeting with client; Coping; interaktionism; stress; självreflektion; socialt stöd; hantering; mötet med klient;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur olika socialarbetare, verksamma inom det sociala arbetets fält, upplever sig påverkas emotionellt av och i sitt arbete med klient, till följd av mötet med klienten. Vidare hur de hanterar eventuell påverkan och upprätthåller en sund balans mellan arbete och privatliv utifrån krav, återhämtning, och professionalism. LÄS MER

 3. 3. Entrepreneurial Coping : Entrepreneurial Reactions and Coping Methods Towards Failur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Ivan Villagomez Garcia; Senada Pecikoza; Jorge Pac Yurrita; [2008]
  Nyckelord :Entrepreneurship; failure; coping;

  Sammanfattning : An entrepreneur is an innovator, someone who transforms innovations and ideas intoeconomically viable entities; independent on whether in the process she creates oroperates a firm (Baumol 1993). When these firms are created however, sometimes theydo not achieve a viable sustainability; they often face problems and are forced to gobankrupt. LÄS MER