Sökning: "Copyright"

Visar resultat 1 - 5 av 347 uppsatser innehållade ordet Copyright.

 1. 1. Den digitala upphovsrätten - Utvecklingen av rättighetshavarens ställning gentemot typiska slutanvändare inom EU:s inre marknad.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Andersson; [2020]
  Nyckelord :Upphovsrätt; ensamrätt; mångfaldigande av verk; överföring till allmänheten; spridningsrätt; territorialitetsprincipen; DSM-direktivet; Portabilitetsförordningen; InfoSoc-direktivet; digital upphovsrätt; inre marknaden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En bild säger mer än tusen ord? – Avvägningen mellan upphovsrätt och yttrandefrihet i svensk rätt respektive EU-rätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Nordekvist; [2020]
  Nyckelord :Rättighetskonflikt; intressekonflikt; upphovsrätt; yttrandefrihet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Composing with the tape recorder : A case study of My Life in the Bush of Ghosts by Brian Eno & David Byrne

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Johanna Åström; [2020]
  Nyckelord :tape recorder; music production; composing; sampling; Brian Eno; David Byrne; My Life in the Bush of Ghosts;

  Sammanfattning : This work describes the utilisation of the tape recorder as an instrument, the methods derived by musique concrète and the evolution of these practices. This leads on to its application that opened different creativity streams to many genres of music that we listen to today. LÄS MER

 4. 4. Musiksampling och upphovsrätt : I ljuset av EU-domstolens avgörande i mål C-476/17 Pelham

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Albin Gelhaar; [2020]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Marknadsrätt; Mediarätt; Upphovsrätt;

  Sammanfattning : This thesis explores the legal framework revolving music sampling, which recently has been brought to light after the judgment of the European Court of Justice (CJEU) in the case of C-476/17 Pelham. Before this judgment, the correlation between music sampling and Copyright Law was unclear, whilst music sampling had obtained a global cultural status. LÄS MER

 5. 5. När medier publicerar upphovsrättsligt skyddade alster - En utredning om konflikten och avvägningen mellan upphovsrätt och yttrande- och informationsfrihet vid nyhetsrapportering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Wilhelm Stenvall; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; EU-rätt; immaterialrätt; statsrätt; upphovsrätt; yttrandefrihet; informationsfrihet; nyhetsrapportering; nyhetsförmedling; media; journalism; pressfrihet; mediefrihet; Spiegel Online; Funke Medien; Mobilfilmen; järnrörsskandalen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När medier publicerar upphovsrättsligt skyddat material uppstår ett intressant och mångsidigt juridiskt problem. Upphovsinnehavaren har å ena sidan ensamrätt på hur alstret får utnyttjas. Media är å andra sidan ett kontrollorgan med uppgiften att informera allmänheten, särskilt i politiska sammanhang. LÄS MER