Sökning: "Core values"

Visar resultat 1 - 5 av 760 uppsatser innehållade orden Core values.

 1. 1. The Rule of Law in the European Union – A critical analysis of Poland’s rejection of the EU legal order

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Adam Sträng; [2022-01-28]
  Nyckelord :European Union; EU law; Rule of law; Core values; Fundamental values; Article 2 TEU;

  Sammanfattning : The European Union is founded on certain core values as expressed in its constitutional framework. One of the fundamental values is the adherence of the rule of law, which constitute a legal obligation across all 27 member states. LÄS MER

 2. 2. Determination of Proton Beam Waist Positions Using Beam Position Monitors

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/European Spallation Source ESS AB; Lunds universitet/Synkrotronljusfysik

  Författare :Gustav Gird Fahlström; [2022]
  Nyckelord :ESS; European Spallation Source; Proton beam; waist; BPM; Method; transverse; beam dynamics; beam physics; Lattice Error; Matrix formalism; Python; trajectory simulation; physics; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this work, we examine a novel method for the determination of proton beam waist locations using beam position monitors. Based on the lattice of the final transport line section of the European Spallation Source linac, a simplified version of the beam line composed of quadrupole magnets and correctors is constructed in Python using a matrix formalism. LÄS MER

 3. 3. Värdegrundsarbetet – ett spänningsfält mellan karta och verklighet : - Ett uppdrag för alla som arbetar i skolans organisation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Martin Sundkvist; [2022]
  Nyckelord :Democratic core values; school value base; school fundamental values;

  Sammanfattning : Background: Previous research, together with the Swedish National Agency for Education and the Swedish School Inspectorate, highlight several different ways of how to work with democratic core values in an effective manner. However, there is a lack in previous research demonstrating how other professions, aside from teachers, should work with these values in school settlements. LÄS MER

 4. 4. Ett blint öga till Polen? : En kvalitativ fallstudie om EU:s hantering av Polen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Janis Daudzvards; [2022]
  Nyckelord :EU; Polen; Normativ makt; Manners; Artikel 2; demokrati; rättstaten; kvalitativ fallstudie; teorikonsumerande fallstudie;

  Sammanfattning : During the last ten years the European union has faced several new challenges, especially with regards to the democratic backsliding that has been happening in its member states. Poland, which has had a positive democratic development and has been seen as being in the forefront of positive democratic consolidation, has since 2015 changed course towards becoming authoritarian regimes. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhet i första linjen : Om chefers förutsättningar för att arbeta med hållbarhet

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Emma Overgaard; Johanna Thorsell; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; QM; quality management; CSR; Hållbarhet; QM; kvalitetsutveckling; CSR;

  Sammanfattning : Syftet med denna fallstudie var att undersöka vilka förutsättningar chefer har för att arbeta med hållbarhet, och identifiera vad som krävs för att cheferna ska kunna arbeta med hållbarhet. Studien genomfördes våren 2022, på det statligt ägda aktiebolaget Samhall. Metoden inspirerades av grundad teori med abduktiv ansats. LÄS MER