Sökning: "Cormac McCarthy"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Cormac McCarthy.

 1. 1. A Story Without Names: The Function of Nameless Characters in Cormac McCarthy’s The Road

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Theodor Myrestrand; [2020]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. El Corrido enligt Det vilda gänget och Övergången

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tobias Birgersson; [2019]
  Nyckelord :Américo Paredes; Corrido; Cormac McCarthy; Övergången; Sam Peckinpah; The Wild Bunch; Roland Barthes; Mytologier; Reinhart Koselleck; Temporalisering; Betydelsemättnad; Historieförmedling; Historiebruk;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att visa på hur historiebruk migrerar och transformeras över tid. I sin bok With His Pistol in His Hand – A Border Ballad and its Hero presenterar Américo Paredes sin bild av vad Corridon är, en särskild typ av mexikansk ballad vid som sjöngs i ett område mellan Mexiko och USA från mitten av 1830-talet och drygt hundra år framåt. LÄS MER

 3. 3. “Just a Coin” : Genre in Cormac McCarthy’s No Country for Old Men

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Beatrice Näsling; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sublime Extinctions in Anthropocene Fiction: Literary representations of geologic force in works by Ballard, McCarthy and Watkins

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Samuel Teeland; [2018]
  Nyckelord :Anthropocene; Extinction; Sublime; J.G. Ballard; Cormac McCarthy; Claire Vaye Watkins; Languages and Literatures; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This essay examines representations of extinction in a selection of Anthropocene fiction. The Anthropocene is a potential new geological epoch, in which the human species capacity for massive ecological transformation is rivalling that of geologic processes. LÄS MER

 5. 5. The Art of Carrying the Fire : Carrying the Fire: Motivation for Survival in Cormac McCarthy’s The Road

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mikael Andersson; [2017]
  Nyckelord :McCarthy; The Road; Morality; Carrying the fire; Factors for motivation; Survival mentality; Religion; Society; Post-Apocalyptic; Paternal love.;

  Sammanfattning : This essay is working on exploring what it is that motivates the man and the boy to survive despite the harsh reality they live in. The purpose of the essay is to show four main factors for motivation: morality, religion, society and paternal love. LÄS MER