Sökning: "Cornelia Åsenius Steén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cornelia Åsenius Steén.

  1. 1. Hälsa på arbetsplatsen : Upplevelser av obligatorisk friskvård

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

    Författare :Christina Garametsos; Daniel Henriksson; Cornelia Åsenius Steén; [2015]
    Nyckelord :Obligatorisk friskvård; makt; tvång; personlig integritet;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hälsotrenden i samhället har idag nått organisationer som arbetar med hälsofrämjande aktiviteter för att förbättra medarbetarnas hälsotillstånd. Friskvårdsbidraget har länge funnits och varit en frivillig förmån för organisationer att erbjuda sina medarbetare för att stödja dem i sitt hälsoarbete. LÄS MER