Sökning: "Cornelia Applehoff"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cornelia Applehoff.

 1. 1. Förskollärares syn på pedagogiska utredningars brukbarhet i förskolan : Från ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cornelia Applehoff; Emma Arnström; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Handlingsplan; Pedagogisk kartläggning; Pedagogisk utredning; Åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Applehoff, Cornelia och Arnström, Emma (2021). Förskollärares syn på pedagogiska utredningar brukbarhet i förskolan -Ur en specialpedagogisk synvinkel. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Skolans engageman inom dyslexi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Cornelia Applehoff; Ylva Svebrant; [2010]
  Nyckelord :Diagnos; Dyslexi; Insats; Pedagog;

  Sammanfattning : Skolans engagemang inom dyslexi- Hur ser verksamma pedagoger på sin kunskap om dyslexi?är ett arbete av Cornelia Applehoff och Ylva Svebrant. En undersökning om den kunskap fyra pedagoger och två rektorer på tre olika skolor har om dyslexi. Arbetet undersöker även vilka insatser skolorna sätter in för att hjälpa eleverna. LÄS MER