Sökning: "Cornelia Frammin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cornelia Frammin.

 1. 1. Massmedias påverkan på destiantionsimage : En studie om researrangörernas hanterande och agerande gällande destiantionsimage

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Angelica Gustafsson; Cornelia Frammin; Sofie Wangärd; [2017]
  Nyckelord :Destination image; tour operator; media; strategies; destinations; destinations; negative news reporting; destinationsimage; researrangör; massmedia; strategier; resmål; destinationer; negativ nyhetsrapportering;

  Sammanfattning : Turistindustrin är en viktig industri ur ett ekonomiskt perspektiv samtidigt som den är mycket sårbar för negativa händelser som sker runt om i världen. Då information och nyheter sprids snabbare än någonsin, på grund av den enkelhet som finns att ta till sig information, är det lätt att destinationers image påverkas av det som förmedlas via media. LÄS MER

 2. 2. Från virtuell till verklig trygghet : En undersökning om hur människor själva skapar trygghet när online-dating blir offline-dating

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Cornelia Frammin; Sofia Paasila; [2016]
  Nyckelord :nätdejting; online-dating; offline-dating; social interaktion; trygghet; tillit; frontstage; backstage; roller; fasad; inramning; goffman; sztompka; giddens; tinder; internet; trygghetsstrategier;

  Sammanfattning : The purpose of the paper is to give a detailed description to provide a better understanding of what strategies women use when online dating and in real life. The purpose of the paper is to identify how women create a sense of security for themselves, to make the leap from online communication to meeting an unknown male in the real world. LÄS MER