Sökning: "Cornelia Hallberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cornelia Hallberg.

 1. 1. Hormonrädsla styr unga kvinnors val - EN KOMMUNIKATIV STUDIE AV DE ATTITYDER SOM STYR UNGA KVINNORS UPPFATTNINGAR OM PREVENTIVMEDEL

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Cornelia Hallberg; Lova Sauk; [2016]
  Nyckelord :Strategic communication; science communication; contraceptives; hormone fear Strategisk kommunikation; forskningskommunikation; preventivmedel; hormonrädsla; Social Sciences;

  Sammanfattning : Even though contraceptives in Sweden are made sure to be easily accessible to women both practically and economically resent research by medical institutions in Sweden shows that the abortion statistics are increasing amongst women aged 24-29. The study implicates that the statistics are related to negative attitudes to-wards hormonal contraceptives amongst these women. LÄS MER

 2. 2. Könsfördelning och jämställdhet inom socialtjänsten. En kvalitativ studie av kvinnliga socialsekreterares majoritetsroll.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Cornelia Hallberg; Kerstin Wetterberg; [2015]
  Nyckelord :Glasrulltrappa; Diskriminering; Kön; Majoritet; Minoritet; Social Sciences;

  Sammanfattning : The majority of current social workers are female. Previous studies on gender balance in the social work profession have focused on interviewing male social workers on their experience of being in a minority. LÄS MER