Sökning: "Cornelia Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Cornelia Johansson.

 1. 1. Ledarskapsutveckling - En tvärsnittsstudie utifrån ett ledarperspektiv och utbildningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Susanne Hermansson; Cornelia Johansson; [2021-12-02]
  Nyckelord :Ledarskapsutveckling; ledarutveckling; Individ- och organisationsnivå; lärandeklimat;

  Sammanfattning : Ledarskap anses vara en viktig framgångsfaktor för organisationer. Vikten av gott ledarskap och den generella uppfattningen att det går att utveckla ledarskapet, både på individnivå och organisatorisk nivå återspeglas i att det finns en stor marknad för ledarskapsutveckling. LÄS MER

 2. 2. From despair to hope The Neighbourhood project - a turning point in life

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cornelia Johansson; Julia Nyqvist; [2020-05-12]
  Nyckelord :Participation; POJF; empowerment; vulnerable women; Uganda;

  Sammanfattning : Background: Women in Uganda constitute a marginalized group because of their position in society. They often face discrimination in different forms, and this affects their possibility to participate in society. This exclusion often leads to occupational injustice. LÄS MER

 3. 3. Materialmängdning : ArchiCAD som hjälpmedel

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Cornelia Johansson; Marcus Olsson Håkansson; [2020]
  Nyckelord :materialmängdning; ArchiCAD; BIM; CAD;

  Sammanfattning : Byggnadsmaterial står för största delen av entreprenadkostnaden i ett byggprojekt. Traditionellt har byggnader redovisats på pappersritningar men branschen digitaliseras och går mer och mer över till 3D-modeller, som kan skapas med olika CAD och BIM program. LÄS MER

 4. 4. Chefers ledarskapskompetens : En kvantitativ studie om chefers självskattade kompetens inom några av ledarskapets områden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Cornelia Edin Apelkvist; Emma Johansson; [2018]
  Nyckelord :ledarskap; chefskap; självskattad kompetens; ledarskapsdiskurs;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur chefer självskattar sin kompetens inom några av ledarskapets olika områden kommunikation, konflikthantering, motivation, arbetsgruppen samt strategi och mål samt att studera eventuella samband mellan chefernas självskattade kompetens och erfarenhet, ålder och chefsnivå men även att identifiera eventuella utmaningar. Teori: Teorin som har använts i studien är relevant forskning och litteratur kring ledarskap och vad som är viktigt för en chef i sitt ledarskap. LÄS MER

 5. 5. Navigating between pressures andaccountabilities : Local civil society organization's approaches and challenges to link-ing relief, rehabilitation, and development in Malawi

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cornelia Johansson; [2017]
  Nyckelord :Result Based Management; linking relief rehabilitation and development; LRRD; aid effective-ness; civil society organizations; development cooperation; recurring disasters; Malawi;

  Sammanfattning : Malawi is one of the poorest countries in the world and suffers from recurring disasters but no ongoing conflicts. Civil Society Organizations (CSOs) working there must therefore take relief, rehabilitation, and development into account as shifting between these stages is the reality of the rights-holders. LÄS MER